خلاصه اهم فعالیتهای ۲۶ساله شركت آبفا فارس

 سر خط اقدامات شرکت از ابتدای سال ۱۳۷۱ تا پایان سال ۱۳۹۶

 • حفر وكف شكنی ۶۴۹ حلقه چاه
 • تجهیز ۴۶۵ حلقه چاه جمعا" با آبدهی ۹۳۱۳ لیتر بر ثانیه
 • ساخت ۱۰۹ مخزن آب به حجم ۳۲۱۰۰۰ مترمکعب و شروع ساخت ۱۲ مخزن جدید به حجم ۲۵۵۰۰ مترمکعب
 • احداث و توسعه خطوط انتقال وشبكه های توزیع آب بطول ۵۰۹۸ كیلومتر
 • اصلاح و ترمیم خطوط و شبكه های آب بطول ۲۴۱۸ كیلومتر
 • واگذاری ۳۹۶۳۸۳ فقره انشعاب آب جدید
 • احداث خطوط و شبكه های جمع آوری و دفع فاضلاب بطول ۸۴۰ كیلومتر
 • واگذاری ۴۸۶۴۴ فقره انشعاب فاضلاب جدید
 • بهره برداری یك واحد تصفیه خانه آب منطقه‌ای لارستان (سد سلمان) به ظرفیت اسمی ۷۷۸۰۰ متر مكعب در روز و تعداد ۱۰ واحد تاسیسات آب شیرین كن در مدار به ظرفیت ۳۶۷۰ متر مكعب در روز
 • ساخت و بهره برداری جهار واحد تصفیه خانه فاضلاب به ظرفیت اسمی ۴۴۱۶۰ مترمكعب در روز (مرودشت ۱ و ۲ – اقلید- جهرم) که دو واحد از آنها در دست بازسازی و تجهیز مجدد است (جهرم- مرودشت۱)
 • ۶ واحد تصفیه خانه ی فاضلاب در دست اجرا به ظرفیت  اسمی ۵۶۱۷۰ مترمكعب در روز (استهبان- كازرون- نورآباد- آباده- سپیدان- داراب)
 • ایجاد و بهره برداری از ۸ آزمایشگاه کنترل کیفی آب و فاضلاب