مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی به لارستان و جهرم از سد سلمان و خط آبرسانی به شهرهای لامرد و مهر از خط محرم و تاسیسات و خطوط آبرسانی به داراب و تصفیه خانه فاضلاب مرودشت و سایر شهرستان های تحت پوشش یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ ۱۴۰۰/۰۵/۱۶
امورخدماتی حوزه امور پشتیبانی شرکت (شامل: میزبانی و تنظیف، راهبری خودروهای سبک و سنگین و متصدی دفتری در حوزه ستادی و شهرها تابعه استان فارس) یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۴۰۰/۰۵/۱۱ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳
انتخاب پيمانكار واجد شرايط (باتایید صلاحیت معتبر اداره کار یا رتبه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور يا رتبه ۴ و بالاتر در رشته آب) جهت امورخدماتی حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب شرکت دو مرحله ای ۱۴۰۰/۰۴/۱۰ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۹
خرید و نصب پکیج تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر امام رضا (ع) شهر لپویی دو مرحله ای ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶ ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ ۱۴۰۰/۰۴/۱۶
پروژه احداث مخزن ۱۰۰۰ متر مکعبی در مجموعه کمارج یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۱۴۰۰/۰۴/۲۳ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸
پروژه احداث مخزن بتنی مجموعه هرم لاغران لار یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
پروژه حفر یک حلقه چاه آبرفتی در شهر صفاشهر یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ ۱۴۰۰/۰۴/۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۶
مناقصه خرید ۱۲ دستگاه کانکس بتنی پیش ساخته تیپ ۱ به شماره ۶۰۰/۱۲۴۵۴ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۰۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۹ یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۷
تجدید مناقصه خرید تابلو فرمان جهت ادارات تابعه به شماره ۶۰۰/۱۲۰۵۰ - ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ درج شده در سامانه الکترونیکی به شماره ۲۰۰۰۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۱۸ یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲
حفر یک حلقه چاه آبرفتی در شهر کره ای یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰ ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ ۱۴۰۰/۰۳/۲۰
خرید و نصب پکیج تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر امام رضا (ع) شهر لپویی یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۲/۳۰ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸
انتخاب پيمانكاران واجد شرايط جهت عمليات آبرسانی سیار با تانکر در شهرستان های ( گراش، اوز، لار، جهرم، داراب، فسا، فیروزآباد، کوهچنار، کازرون، فراشبند، مهر، ممسنی، و استهبان و سایر شهرهای تابعه یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
انتخاب پيمانكارجهت عمليات آبرسانی سیار با تانکر در شهرستانهای ( زرقان، خرامه، مرودشت، بیضا، سپیدان، اقلید، نیریز، بختگان ، کوار و سایر شهرهای تابعه یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۲/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ ۱۴۰۰/۰۳/۱۰
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه تنگ مناره کازرون یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۳
پروژه احداث مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی در شهر اوز یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۲/۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۰/۰۳/۰۲

صفحه‌ها