مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
عملیات اجرای شبکه فاضلاب ناحیه c شهر فیروزآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۱۰/۰۷ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳
عملیات لاینینگ و تکمیل تصفیه خانه فاضلاب شهر جهرم یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳ ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات تاسیسات آبرسانی امور آبفا شهرهای کازرون و خشت یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای با ارزیابی کیفی به شماره ۶۰۰/۲۷۰۷۷ - ۹۸/۰۸/۲۰ در خصوص خرید ۵۰۰۰ دستگاه کنتور مولتی جت خشک ۱/۲ اینچ دو مرحله ای ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ ۱۳۹۸/۰۹/۰۲
عملیات خط انتقال آب از چاه به مخزن در شهر کوار یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
عملیات حفر یک حلقه چاه آهکی شهر کوار یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ۱۳۹۸/۰۸/۲۲ ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب f3 , f8 شهر فسا - مرحله ۱ یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
پروژه اجرای بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب f3 , f8 شهر فسا - مرحله ۲ یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ ۱۳۹۸/۰۸/۲۰ ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
اجرای خطوط فاضلابرو و بخشی از ناحیه c فاضلابگیر شهر فیروزآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
آگهی مناقصه خرید لوله پلی اتیلن سایز ۲۲۵ الی ۳۱۵ جهت آبرسانی شهر کوار به شماره ۶۰۰/۲۱۳۰۹ و درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۰ دو مرحله ای ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
آگهی مناقصه خرید لوله فولادی سایز ۸ و ۱۲ اینچ جهت آبرسانی به شهر کوار به شماره ۶۰۰/۲۱۳۱۰ و درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۸۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۲۱ یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ ۱۳۹۸/۰۷/۰۷
برون سپاری عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب صفاشهر و قادرآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
برون سپاری عملیات بهره برداری ، تعمیر و نگهداری و رفع اتفاقات امور آب و فاضلاب صفاشهر و قادرآباد یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ ۱۳۹۸/۰۵/۲۳
برون سپاری قرائت کنتور و توزیع قبوض و وصول مطالبات در شهرهای جهرم فسا و ششده یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
انتخاب پیمانکار جهت انجام سرویس های ایاب و ذهاب پرسنل یک مرحله ای ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ ۱۳۹۸/۰۴/۱۹

صفحه‌ها