مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
پروژه احداث مخزن بتنی دهکویه لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۱۱/۲۳
پروژه احداث مخزن بتنی مجموعه محرم (خوزی) مهر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸
پروژه احداث مخزن بتنی مجموعه هرم (لاغران) لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ ۱۳۹۹/۱۱/۱۱
مناقصه خرید لاستیک در سایزهای مختلف به شماره ۶۰۰/۵۴۱۵۸ - ۹۹/۱۰/۲۷ یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸
انتخاب پيمانكاران واجدشرايط حداقل بارتبه ۵ در رشته نقشه برداری جهت پروژه تهیه نقشه املاک تحت تصرف شرکت آب و فاضلاب استان فارس اعم از چاه،مخازن و حرائم مربوطه، ساختمان های اداری، مهمانسراها، تصفیه خانه های فاضلاب و غیره و جانمایی در سامانه جامع حدنگار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵
خرید و لوله گذاری مجموعه کهنه اوز یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۱۳۹۹/۱۱/۰۴
طراحی ،ساخت و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهر فسا به ظرفیت ۲۰۰۰۰ متر مکعب در شبانه روز یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶
حفر یک حلقه چاه در دهنو رزک زرین دشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
خرید و نصب پکیج تمیلی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر امام رضا شهر لپویی دو مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ ۱۳۹۹/۱۰/۱۰
اجرای بخشی از خطوط فاضلابرو و انشعابات پراکنده شهر نورآباد یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
پروژه احداث مخزن بتنی زین آباد داراب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۲۵ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ ۱۳۹۹/۱۰/۰۴
حفر یک حلقه چاه در شهر کره ای یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
حفر یک حلقه چاه در حسین آباد باصری مرودشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
پروژه احداث مخزن بتنی مجموعه محرم (خوزی) مهر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷
پروژه احداث مخزن بتنی مجموعه هرم (لاغران) لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۹/۱۸ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷ ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ ۱۳۹۹/۰۹/۲۷

صفحه‌ها