منشور اخلاقی شرکت آب و فاضلاب استان فارس

همواره در محضر خداییم و هم او شاهد و ناظر بر اعمال ماست
در همه حال به اصول اسلامی و حاکمیت قانون پایبند هستیم.
رضایت مشتریان نهایت آرزوی ماست.
موفقیت ما درگرو رسیدن به اهداف والای شرکت آبفافارس است که همانا ارائه خدمات بهینه به مشتریان می باشد.
ارتقاء سطح خدمات ما موجب افزایش سلامت و رفاه جامعه می گردد و روابط بین ما و مردم را تقویت می نماید.
پیشنهادها و نقطه نظرات مشتریان راهگشای ارائه خدمات بهتر ما می باشد.
کارکنان ارزشمند‌ترین منابع شرکت هستند. بی تردید پندار و رفتار نیکوی آنها بر مشتریان اثرگذار می باشد.
آموزش مستمر مشترکین برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب از اهداف ماست.
استمرار خدمت‌رسانی شرکت در گرو همکاری مردم در پرداخت به موقع بهای خدمات است.
نوع رابطه ما با مشتریان بر مبنای باورها و ارزش های اخلاقی و سازمانی زیر بنیان نهاده شده است:
نظم، پاسخگویی، وقت شناسی،آمادگی برای ارائه خدمت و اطلاع رسانی اساس موفقیت ماست.
آراستگی، ادب و نزاکت، عدالت و انصاف را از بسترهای تعالی و رمز بقاء می دانیم.
ما به نظام ارزشیابی و خودارزیابی که موجب ارتقاء و بالندگی سازمان می شود معتقد هستیم.
حفظ منابع خدادادی و محیط زیست آرزوی قلبی ماست و در راستای تحقق آن تلاش می کنیم.