سایر اخبار

با بهره برداری از یک حلقه چاه آب شرب روستایی در بخش جره و بالاده شهرستان کازرون و تعویض الکتروپمپ و رفع اتفاقات تأسیسات سر چاهی منابع تأمین آب شرب روستایی در شهر بیرم شهرستان لارستان ، جمعی از مشترکین روستایی از مزایای آن منتفع گردیدند.

۱۳۹۹/۰۴/۲۱

طی مراسمی با حضور مدیر عامل شرکت مهندسی آبفا کشور، نماینده ی مردم شهرستان داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی ، مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس و جمعی از مسئولین محلی شهرستان داراب، عملیات اجرایی خطوط انتقال و شبکه ی جمع آوری فاضلاب شهر داراب آغاز شد.

۱۳۹۹/۰۴/۲۱

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در جلسه ای با فرماندار شهرستان فراشبند مسائل مربوط به آبرسانی به مردم این شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

۱۳۹۹/۰۴/۱۸

معاونین خدمات مشترکین و درآمد و بهره برداری و توسعه ی فاضلاب شرکت آبفا استان فارس در دیدار با فرماندار شهرستان استهبان، مسائل مربوط به آبرسانی به شهرها و روستاهای و طرح فاضلاب این شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

۱۳۹۹/۰۴/۱۷

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در دیدار با فرماندار شهرستان بختگان، مسائل مربوط به آبرسانی به مردم این شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

۱۳۹۹/۰۴/۱۷

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در سفر به شهرستان های خرامه و سروستان ، در جلسه ای با فرماندارها ، مدیران امور آبفا و نماینده ی مردم این شهرستان ها در مجلس شورای اسلامی ، آخرین وضعیت منابع آب شرب ، مسائل و موانع موجود در بخش آبرسانی به شهرها و روستاهای این دو شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرارداد

۱۳۹۹/۰۴/۱۵

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در جلسه ای با معاون استاندار و فرماندار ویژه ی شهرستان کازرون ، آخرین وضعیت منابع آب، آبرسانی به مردم این شهرستان و مسائل مربوط به جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب شهر کازرون را مورد بررسی و تبادل نظر قرارداد .

۱۳۹۹/۰۴/۱۴

همزمان با گرامیداشت دهه ی کرامت طی مراسمی با حضور مدیر عامل شرکت آبفا فارس و جمعی از مسئولین محلی، یک طرح آبرسانی در شهرستان کوار استان فارس وارد مدار بهره برداری شد.

۱۳۹۹/۰۴/۱۱

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس ضمن سفر به شهرستان فسا، در جلسه ای با نماینده ی مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی ، معاون استاندار و فرماندار ویژه ی شهرستان و جمعی از مسئولین محلی شهرستان فسا ، آخرین وضعیت منابع آب شرب ، مسائل و موانع موجود در بخش آبرسانی به شهرها و روستاهای شهرستان در اجرای طرح های آب و فاضلاب را مورد بررسی و تبادل نظر قرارداد

۱۳۹۹/۰۴/۱۱

نماینده ی مردم استهبان در مجلس شورای اسلامی از پروژه های آبرسانی به روستا های خانه کت و قشم قاوی بازدید و از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام شده قرار گرفت.

۱۳۹۹/۰۴/۱۱

صفحه‌ها