مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
مناقصه خرید لوله مانسمان سایز ۳ الی ۶ اینچ جهت ادارات تابعه به شماره ۶۰۰/۳۵۰۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۰۰۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۰۳ یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۸
پروژه برقرسانی ، تجهیز وفنس کشی پروژه های فسا رود ،رکن آباد و قلعه بیابان شهرستان داراب یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۲/۰۷ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۵
انتخاب پيمانكاران واجد شرايط قرائت کنتور و توزیع قبض آب بها، وصول مطالبات و امور مشترکین آبفا در منطقه غرب شرق شمال و جنوب استان فارس یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ ۱۴۰۰/۰۲/۱۳
انتخاب پيمانكاران واجد شرايط (با تایید گواهی صلاحیت معتبر از شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور حداقل پایه ۵ در انجام خدمات بهره برداری و نگهداری با سابقه کار مرتبط و گواهی ایمنی معتبر) به منظور عملیات انجام امور تاسیسات آب حوزه معاونت بهره برداری و توسعه آب یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ ۱۴۰۰/۰۲/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶
انتخاب پيمانكاران واجد شرايط داراي گواهينامه صلاحيت معتبر ( پايه ۵ آب ) یا پایه ۵ تأسیسات و تجهیزات و یا صلاحیت راه و ترابری (امور حمل و تقل) جهت عمليات آبرسانی سیار با تانکر در شهرستان های ( زرقان، خرامه، مرودشت، بیضا، سپیدان، اقلید، نیریز، بختگان یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
انتخاب پيمانكاران واجد شرايط داراي گواهينامه صلاحيت معتبر ( پايه ۵ آب ) یا پایه ۵ تأسیسات و تجهیزات و یا صلاحیت راه و ترابری (امور حمل و تقل) جهت عمليات آبرسانی سیار با تانکر در شهرستان های ( گراش، اوز، لار، جهرم، داراب، فسا، فیروزآباد، کوهچنار، کازرون یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵
آگهی و اسناد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۶۰۰/۱۱۰۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ در خصوص خرید لاستیک در سایزهای مختلف یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱
آگهی تجدید مزایده به شماره ۶۰۰/۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۴ در خصوص فروش یک قطعه زمین به مساحت ۱۹۲.۵ متر مربع واقع در شهرستان فسا یک مرحله ای ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
پروژه احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی در شهر بالاده یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
پروژه احداث مخزن ۵۰۰ متر مکعبی مجموعه اسیر مهر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵
اگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی شماره ۶۰۰/۶۷۰۰۶ - ۹۹/۱۲/۲۵ درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۱۱۵ در خصوص خرید ۲۵۰ متر لوله فولادی سایز ۱۰۰۰ م م جهت آبرسانی سد سلمان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶
پروژه احدث مخزن بتنی ۲۵۰۰ متر مکعبی شهر سیدان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۴۰۰/۱۲/۲۷
پروژه برق رسانی به مجموعه هرم چغان شهرستان لارستان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ ۱۳۹۹/۱۲/۲۴
بازسازی شبکه توزیع در سطح شهرهای لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳
خرید و لوله گذاری مجموعه آبگشنه ممسنی یک مرحله ای ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ ۱۴۰۰/۰۱/۱۶ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳

صفحه‌ها