مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
عملیات حراست و نگهبانی از تاسیسات و خط آبرسانی به لارستان از سد سلمان و خط آبرسانی به شهرهای لامرد و مهر از خط محرم یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵
طراحی، ساخت، حمل ، نصب و راه اندازی یک باب ایستگاه پمپاژ پرتابل جهت خط انتقال آب شهر مرودشت در مدت زمان ۲۱ روز با ظرفیت افزایش دبی از خط موجود (۳۲۰ لیتر بر ثانیه) به ۵۰۰ لیتر بر ثانیه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ ۱۳۹۹/۰۵/۲۲
پروژه احداث ایستگاه پمپاژ و مخزن مجموعه دیکانک شهرستان کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۹
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه درز و سردشت لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
پروژه خرید و لوله گذاری به روستای کنده ای شهرستان کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
پروژه تکمیل طرح جمع آوری فاضلاب چله گاه سپیدان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
حفر یک حلقه چاه آبرفتی مجموعه نقش رستم شهرستان مرودشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
پروژه احداث مخزن بتنی مجموعه هرم (لاغران) لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
حفر یک حلقه چاه آهکی دهنو رزک زرین دشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
خرید و لوله گذاری و احداث مخزن و ساخت موتور خانه و تجهیز ایستگاه پمپاژ مجموعه بورکی کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
خرید و لوله گذاری مجموعه آبگشنه ممسنی یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
پروژه برق رسانی به مجموعه خانه کت قشم قاوی استهبان یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
پروژه احداث مخزن بتنی فتح آباد مرودشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۶۰۰/۱۶۷۹۰ - ۹۹/۰۴/۳۱ درج شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۴۰ در خصوص خرید الکتروپمپ شناور یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
آگهی ارزیابی کیفی و مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره ۶۰۰/۱۶۷۹۲ - ۹۹/۰۴/۳۱ درح شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۵۶۶۹۰۰۰۰۳۹ در خصوص خرید تابلو سافت استارتر و درایو یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۱۱

صفحه‌ها