مناقصات

نوع تاریخ شروع و پایان تاریخ انقضا مهلت ارسال پیشنهادات مهلت دریافت اسناد شرکت
خرید لوله پلی اتیلن آبرسانی تکجدار دو مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۵/۱۳ ۱۳۹۹/۰۴/۲۹
طراحی، اجرا، نصب و راه اندازی و بهره برداری اولیه پکیج تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر لپویی دو مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
عمليات نگهداری، تعمیرات، بازسازی شبکه، مدیریت مصرف، کاهش هدر رفت و تامین آب در شرایط اضطراری روستاهای شهرستان لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
پروژه احداث مخزن بتنی مجموعه محرم (بریو و کندور) شهر لامرد یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۹ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۹
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه ۲۱ روستای کربال خرامه یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
پروژه احداث مخزن بتنی زین آباد داراب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
پروژه احداث مخزن بتنی دهکویه لار یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
پروژه خرید و لوله گذلری مجموعه فسارود داراب یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
پروژه خرید و کارگذاری لوله مجموعه دژگاه فراشبند یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۷
خرید و لوله گذاری خیر آباد خرم بید یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه وحدت آباد شهر فیروزآباد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
عملیات خرید و لوله گذاری مجموعه خلیل آباد زرین دشت یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
خرید و لوله گذاری و احداث مخزن و ساخت موتور خانه و تجهیز ایستگاه پمپاژ مجموعه بورکی کازرون یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰ ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ ۱۳۹۹/۰۴/۱۰
پروژه خرید و لوله گذاری مجموعه هرگان نیریز یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲
ترمیم جاده دسترسی به محل چاه و بازسازی و اجرای مجدد خط انتقال آب شهر مهر یک مرحله ای ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ ۱۳۹۹/۰۴/۰۲

صفحه‌ها