پذیرش امریه ی سربازی در وزارت نیرو( به استثنای شرکت های آب و فاضلاب استان ها )

وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران( به استثنای شرکت های آب و فاضلاب استان ها )، از میان مشمولین نظام وظیفه ی دارای برگ اعزام تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ ، اقدام به پذیرش امریه ی سربازی می نماید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، وزارت نیروی جمهوری اسلامی ایران( به استثنای شرکت های آب و فاضلاب استان ها) ، از میان متقاضیان امریه ی سربازی در شرکت های تابعه ی وزارت نیرو که دارای برگ اعزام تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ می باشند ، اقدام به پذیرش امریه ی سربازی می نماید. شایان ذکر است: متقاضیان امریه که دارای برگ اعزام تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ می باشند، می توانند تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ به سامانه ی امریه ی سربازی وزارت نیرو به آدرس amriyeh.moe.gov.ir مراجعه و در سامانه ی مورد نظر ثبت نام نمایند.
لازم به توضیح است؛ شرکت های آب و فاضلاب استان های کشور ، به دلیل ماهیت غیره دولتی آنها، مشمول این دستورالعمل نمی گردند.

 

حوزه خبر: 
دفتر معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی
تاریخ خبر: 
۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۰قبل‌ازظهر
خبر