اصلاح خط انتقال آبرسانی در بلوار اصلی شهر خفر (فارس)

با اصلاح خط انتقال اصلی آبرسانی در شهر خفر فارس ، جمعی از مشترکین آب شرب این شهر از مزایای آن بهره مند گردیدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس با اصلاح خط انتقال آبرسانی در بلوار اصلی شهر خفر فارس با استفاده از لوله های پلی اتیلن به قطر ۱۵۰ میلیمتر ، جمعی از مشترکین این شهر، از مزایای آن بهره مند گردیدند.

گفتنی است امور آبفا شهرستان خفر طی ماه های اخیر ، علاوه بر توسعه ی شبکه و تحت پوشش قرار دادن مشترکین جدید،  اقدامات گسترده ای را درحوزه ی اصلاح شبکه های فرسوده ی آبرسانی این شهر و روستاهای تحت پوشش انجام داده است که در کاهش هدر رفت و افزایش کمی و کیفی آب شرب، بسیار موثر بوده است.

حوزه خبر: 
دفتر معاونت بهره برداری
تاریخ خبر: 
۲۹ تیر ۱۴۰۰ - ۱:۰۰بعدازظهر
خبر