اهداء ۶۷ مخزن سیار ۵۰۰۰ لیتری به ۶۷ روستای محروم استان فارس در قالب پویش سراسری احسان زندگی

با پیگیری های شرکت آبفا استان فارس و مجمع خیرین آبرسان این استان و در قالب پویش سراسری احسان زندگی، ۶۷ مخزن سیار ۵۰۰۰ لیتری توسط  بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان فارس، برای تحویل به ۶۷ روستای محروم استان خریداری و ارسال گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، با پیگیری های شرکت آبفا استان و مجمع خیرین آبرسان استان فارس و در قالب پویش سراسری احسان زندگی، با صرف اعتباری بالغ بر ۴۰۰ میلیون تومان  ۶۷ مخزن سیار ۵۰۰۰ لیتری از جنس پلی اتیلن توسط بنیاد احسان ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) استان فارس برای ارسال به ۶۷ روستای محروم استان خریداری و به شرکت آبفا فارس تحویل گردید.این مخازن به ۶۷ روستای محروم در نقاط مختلف استان که به وسیله تانکر به صورت خانه به خانه آبرسانی می شد ارسال می گردد تا با ذخیره آب مورد نیاز مردم ،علاوه بر ارائه خدمات آبرسانی مطلوب تر، به کنترل بحران کم آبی نیز کمک گردد.

حوزه خبر: 
دفتر معاونت بهره برداری
تاریخ خبر: 
۱۳ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۰بعدازظهر
خبر