با بازسازی شبکه آبرسانی روستای بالاده بخش بیرم شهرستان لارستان روند آبرسانی به این روستا بهبود یافت

با بازسازی و تعویض ۲۲۰۰ متر از شبکه ی فرسوده آب شرب روستای بالاده بخش بیرم شهرستان لارستان، به منظور کاهش هدر رفت آب، کمیت آب شرب این روستا به میزان قابل توجهی افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس، امور آبفا شهرستان لارستان در ادامه ی بهسازی وضعیت آب شرب مردم روستاهای این شهرستان اقدام به بازسازی ۲۲۰۰ متر از شبکه ی آبرسانی روستای بالاده بخش بیرم وبا هزینه ای بالغ بر ۴ میلیارد ریال با لوله هایی از جنس پلی اتیلن به قطرهای ۶۳، ۷۵ و ۹۰ میلیمتر نمود که با اتمام و بهره برداری از این پروژه و کاهش هدر رفت آب وضعیت کمی آب شرب ۶۰۰ خانوار روستای بالاده بخش بیرم  به میزان چشمگیری ارتقاء یافته است که این امر موجب رضایت اهالی این روستا گردیده است.

تاریخ خبر: 
۱۲ تیر ۱۴۰۰ - ۹:۳۰بعدازظهر
خبر