با ترمیم خط انتقال چاه ، روند آبرسانی به دهستان فداغ شهرستان گراش (مجتمع فداغ) از سر گرفته شد.

با ترمیم خط انتقال چاه، روند آبرسانی به دهستان فداغ شهرستان گراش (مجتمع فداغ) در کمترین زمان از سر گرفته شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس ،  خط انتقال آب چاهای دهستان فداغ که دچار ترکیدگی شده بود و منجر به قطع آب گردید، پس از اطلاع رسانی های لازم در ساعات اولیه ترکیدگی ، اکیپ اتفاقات و بهره برداری به منطقه اعزام و طی عملیاتی چند ساعته خط  انتقال ترمیم و روند آبرسانی به مردم این روستا به حالت عادی بازگشت.

شایان ذکر است دهستان فداغ در فاصله ۹۰ کیلومتری از شهرستان گراش قرار دارد که بخش اعظمی از آب این دهستان و روستاهای پیرامون آن (محمد زینا ، کنگ و ریشه ، لب اشکن ، بشیر آباد، حسین آباد  ،حیدر آباد) از سه حلقه چاه در عماد شهر و یک حلقه چاه در فداغ تامین می شود.

تاریخ خبر: 
۳۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۸:۴۵بعدازظهر
خبر