بررسی مسائل آب رسانی به شهرستان گراش در جلسه ی مدیرعامل شرکت آبفا فارس و فرماندار این شهرستان

مدیرعامل شرکت آبفا استان فارس در جلسه ای با فرماندار شهرستان گراش مسائل مربوط به آبرسانی شهری و روستایی این شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، علی بوستانی رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس، در جلسه ای با مجید غلامپور فرماندار شهرستان گراش و سیاوش خرسند مدیر امور آبفا این شهرستان ، آخرین وضعیت منابع آب و روند آبرسانی به مردم شهرها و روستاهای این شهرستان و همچنین مسائل و مشکلات  موجود در این حوزه را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد .

بنابراین گزارش در این جلسه ضمن بررسی مسائل مربوط به وضعیت آبرسانی به شهرستان گراش و بحث پیرامون بهبود روند آبرسانی به شهرها و روستاهای تابعه به ویژه شهر و روستاهای ارد و همچنین برنامه ریزی در خصوص  برخی برنامه های کوتاه مدت و میان مدت آبرسانی و تأمین اعتبار این پروژه ها بحث و تبادل نظر گردید .

 این گزارش حاکی است در این جلسه غلامپور فرماندار شهرستان گراش نیز ضمن تقدیر از اقدامات شرکت آبفا استان فارس در این شهرستان طی سالهای اخیر ، در خصوص همکاری در روند اجرای پروژه ها و پیگیری به منظور جذب اعتبارات مورد نیاز قول مساعد دادند .

حوزه خبر: 
دفترمدیرعامل
تاریخ خبر: 
۱۴ تیر ۱۴۰۰ - ۲:۱۵بعدازظهر
خبر