تقدیر شورای اسلامی شهر ازرئیس اداره آبفا هماشهر شهرستان سپیدان

اعضای شورای اسلامی شهر هماشهر با ارسال لوح تقدیر از رئیس اداره ی آبفا هماشهر به پاس زحمات و تلاش در خدمت رسانی به مردم ، قدردانی نمود .

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، شورای اسلامی شهر هماشهر با ارسال لوح تقدیر از شهرام روستا رئیس اداره آبفا هماشهر به پاس  به پاس آنچه تلاش های بی دریغدر خدمت رسانی عنوان شده است ، قدردانی نمود . بنابراین گزارش در بخشی از این لوح سپاس آمده است : بدینوسیله از زحمات و تلاش های بی دریغ شما صمیمانه تقدیر و تشکر می نماییم

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۲۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۲:۰۰بعدازظهر
خبر