جلسه هم اندیشی دفاتر روابط عمومی شرکت آبفا فارس و اداره کل آموزش و پرورش این استان در خصوص ترویج فرهنگ صرفه جویی در مصرف آب

در جلسه ای با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آبفا فارس، مدیر روابط عمومی این شرکت و مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، شیوه های نوین تعامل و همکاری متقابل در حوزه مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب مورد بررسی قرار گرفت

 به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، در جلسه ای با حضور محمد علی قلندری معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه گذاری شرکت آبفا فارس، سید علی خلیلی مدیر روابط عمومی و محمد حسین موسوی مدیر دفتر توسعه پایدار، مدیریت مصرف و مطالعات اجتماعی این شرکت و شعبانی مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس، اقدامات انجام شده در حوزه مدیریت مصرف آب تشریح و شیوه های نوین تعامل و همکاری متقابل در حوزه مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب مورد بررسی قرار گرفت

بنابراین گزارش در این نشست قلندری معاون برنامه ریزی و توسعه ی سرمایه گذاری شرکت آبفا فارس در سخنانی با اشاره به بحران جدی کمبود آب در سنوات اخیر به ترسیم سیمای جامعی از منابع آب استان پرداخت و صرفه جویی در مصرف آب شرب را تنها راه برون رفت از بحران کم آبی و مقابله با خشکسالی عنوان نمود. وی ضمن بررسی روش های همکاری مشترک این دو دستگاه اظهار داشت: وضعیت نامطلوب منابع آب امروز دغدغه ای مشترک در جامعه است که باید با تعامل و همکاری مردم و دستگاه ها آثار آن را به حداقل برسانیم. وی اقدامات فرهنگی را موثر ترین روش برای ترویج فرهنگ صرفه جویی عنوان و قشر دانش آموز را بهترین مخاطبان برای ارائه بسته های آموزشی با مضمون صرفه جویی در مصرف آب عنوان نمود. این مدیر ارشد شرکت آبفا فارس در ادامه با بیان اینکه آموزش و پرورش متولی فرهنگ سازی در جامعه است خواستار همکاری های گسترده فرهنگی در حوزه مدیریت مصرف و صرفه جویی در مصرف آب با بهره گیری از ابزارهای نوین آموزشی اهم از برنامه های آموزشی فعال در فضای مجازی و ... گردید.

این گزارش حاکی است در این گفتگو که با ارائه ی گزارشی از سوی سید علی خلیلی مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفا استان فارس در خصوص اقدامات و همکاری های مستمر این شرکت با ادارات آموزش و پرورش شهرستان های استان در حوزه آموزش دانش آموزان و ترویج فرهنگ مصرف بهینه ی آب همراه بود، شعبانی مدیر روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این جلسه، آموزش و پرورش را متولی اصلی فرهنگ سازی در جامعه دانست و سیستم آموزشی جدید را بستر بسیار مناسبی برای نیل به اهداف مشترک دو دستگاه عنوان نمود. وی در خصوص هرگونه اقدام مشترک فرهنگی و ترویجی با موضوع مصرف بهینه و صرفه جویی در مصرف آب نیز  قول همکاری داد.

حوزه خبر: 
دفتر روابط عمومی
تاریخ خبر: 
۲۱ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۵بعدازظهر
خبر