خط انتقال آبرسانی ۳۰۰ میلیمتری شهر گراش ترمیم شد

با ترمیم خط انتقال آبرسانی ۳۰۰ میلیمتری شهر گراش در کمترین زمان، روند آبرسانی به مردم به حالت معمول بازگشت.
به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، با تلاش مستمر اکیپ بهره برداری و اتفاقات آب امور آبفا شهرستان گراش، خط انتقال آب ۳۰۰ میلیمتری چاه های تأمین آب شهر گراش به مخزن ۵۰۰۰ متر مکعبی این شهر که در مسیر ایستگاه پمپاژ دچار ترکیدگی و از مدار بهره برداری خارج شده بود، درحداقل زمان ممکن بازسازی وترمیم شد و روند آبرسانی به مردم این منطقه به روال عادی بازگشت.

تاریخ خبر: 
۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۱:۰۰بعدازظهر
خبر