دو تن از معاونین شرکت آبفا فارس با حضور در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان خفر مسائل آبرسانی به مردم را بررسی کردند

دو تن از معاونین شرکت آبفا استان فارس با حضور در جلسه کمیته ی برنامه ریزی شهرستان خفر که با حضور نماینده ی مردم شهرستان های جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی برگزار گردید ، در خصوص بودجه ی مورد نیاز در حوزه ی آب شرب شهرستان در سال جاری بحث و تبادل نظر کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، ابوالفضل پژوهش معاون خدمات مشترکین و درآمد و رضا عسکری معاون بهره برداری و توسعه ی آب این شرکت که در جلسه ی کمیته ی برنامه ریزی شهرستان خفر حضور یافته بودند در دیدار  با رضایی کوچی نماینده ی مردم شهرستان های خفر و جهرم در مجلس شورای اسلامی  و فرهاد جهانخواه فرماندار شهرستان تازه تأسیس خفر، ضمن بررسی آخرین وضعیت منابع آب و بهبود روند آبرسانی به مشترکین شهری و روستایی، در خصوص بودجه مورد نیاز در بودجه ی سال ۱۴۰۰ شهرستان ، به منظور رفع مشکلات حوزه ی آب در شهرها و روستاهای شهرستان خفر، به ویژه آبرسانی به مجموعه ۱۲۰ واحدی مسکن مهر شهر خفر به بحث پرداختند.

گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس حاکی است در گفتگوی مذکور رضایی کوچی نماینده ی مردم شهرستان های خفر و جهرم در مجلس شورای اسلامی نیز علاوه بر تشریح مسائل و موانع موجود در آبرسانی به مردم شهرستان به ویژه روستاهای تحت پوشش، در خصوص پیگیری جهت جذب اعتبارات مالی به منظور اجرای پروژه ها، قول مساعد داد.

حوزه خبر: 
سایر
تاریخ خبر: 
۱۳ تیر ۱۴۰۰ - ۱:۱۵بعدازظهر
خبر