مدیرعامل آبفا فارس در دیدار با دهیاران و اعضای شورای اسلامی بخش فورگ شهرستان داراب: باید سیستم آبرسانی به روستاهای بخش فورگ سازماندهی شود

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس در دیدار با دهیاران و اعضای شورای اسلامی بخش فورگ شهرستان داراب ضمن بررسی مسائل مربوط به آب شرب شهری و روستایی در این بخش گفت: باید با همراهی اعضای شورای اسلامی روستاها و با نصب کنتور، آبرسانی به مشترکین را سازماندهی کنیم.

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، علی بوستانی مدیر عامل این شرکت در دیدار  با نماینده ی تام الاختیار نماینده ی مردم شهرستان داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی و جمعی از دهیاران و اعضای شورای اسلامی روستاهای بخش فورگ شهرستان داراب، ضمن بررسی آخرین وضعیت منابع آب، روند آبرسانی به مشترکین شهری و روستایی اظهار داشت: بی تردید با سازماندهی مناسب خدمات آبرسانی به مشترکین روستایی و نصب کنتور های آب در روستاها، زمینه ارائه خدمات مطلوب تر مهیا می گردد. وی نقش موثر شوراهای اسلامی را در نیل به این مهم اجتناب ناپذیر عنوان نمود و بیان داشت: در خصوص تکمیل و بهره برداری خط انتقال چشمه فدامی و همچنین اصلاح شبکه های فرسوده ی شهری و روستایی ، نیاز به همکاری و پیگیری های نماینده مردم در شورای اسلامی و اعضای شورای اسلامی شهرها و روستاهای این بخش داریم.

گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس حاکی است، در این نشست صمیمانه که با قول همکاری مسئولین محلی حاضر در جلسه همراه بود،  مقرر شد برای روستای مهرآباد بخش فورگ که منابع آب شرب آن فاقد شرایط مطلوب به منظور شرب می باشد ، آب شیرین کنی به صورت مشارکتی تهیه و نصب گردد.

حوزه خبر: 
دفترمدیرعامل
تاریخ خبر: 
۳۱ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۱۵بعدازظهر
خبر