مدیر عامل آبفا فارس از طریق سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد) با مردم فارس سخن گفت

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس با حضور در محل استقرار سامانه ی الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد۱۱۱) واقع در استانداری فارس به سولات و شکایات مردم استان فارس از طریق تلفن پاسخ گفت و در خصوص رفع مشکلات آنان قول پیگیری داد.

علی شبانی روز بیست و نهم خرداد ماه از ساعت ۱۰ الی ۱۱صبح با سامانه ی الکترونیکی ارتباط مردم و دولت (سامد۱۱۱) که در استانداری فارس دائر گردیده است، با مردم شهرها و روستاهای استان سخن گفت.

این سامانه به همت دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی و معاونت ارتباط مردمی استانداری فارس و به منظور ارتباط مستقیم مردم با مدیران کل دستگاه های اجرایی و فرمانداران استان، جهت دریافت شکایات، انتقادات، طرح ، ایده و نظرات مردم استان طراحی شده است و به طور مستمر در ایام هفته( ساعات اداری با شماره ی ۱۱۱ و روزهای تعطیل از طریق سایت) فعالیت دارد.

وی در این حضور یک ساعته علاوه بر اینکه به سولات و شکایات تعدادی از مردم استان از طریق تلفن پاسخ گفت، در خصوص پیگیری و رفع مشکلات مردم نیز قول همکاری داد.

حوزه خبر: 
دفترمدیرعامل
تاریخ خبر: 
۲۹ خرداد ۱۴۰۳ - ۱:۳۰بعدازظهر
خبر