مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس با بخشدار مرکزی شهرستان سرچهان دیدار و گفتگو کرد

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس طی نشستی با بخشدار مرکزی شهرستان سرچهان، مسائل و نیازهای مربوط به آبرسانی به شهرها و روستاهای این شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، علی بوستانی مدیر عامل این شرکت در دیدار با خانم طاهری بخشدار بخش توجردی بخش مرکزی شهرستان سرچهان و علیرضا جاویدی مطلق سرپرست امور آبفا این شهرستان، ضمن بررسی آخرین وضعیت منابع آب شرب و روند آبرسانی به مشترکین شهرستان سرچهان، به بحث در خصوص مسائل موجود در حوزه ی آبرسانی به مردم شهرها و روستاهای این شهرستان پرداخت.
بنابراین گزارش در این جلسه مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس، ضمن تشریح اهم فعالیت های صورت گرفته در بخش آبرسانی به مشترکین شهری و روستایی شهرستان سرچهان، بر لزوم همکاری همه جانبه در راستای آبرسانی مطلوب تر به مردم این شهرستان تأکید نمود و ارائه ی طرح ها و پروژه های جدید آبرسانی در این منطقه را منوط به همکاری مسئولین محلی و جذب اعتبارات مورد نیاز دانست. وی تأمین آب شرب مردم، توسعه خدمات و رفع موانع و مشکلات آبرسانی به مردم استان را از رسالت های شرکت آبفا استان فارس توصیف و در خصوص تلاش برای مانع زدایی در این حوزه اطمینان داد.

گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس حاکی است، در نشست مذکور طاهری که از معدود بخشداران زن در استان فارس می باشد نیز علاوه بر تشریح مسائل و موانع موجود در حوزه ی آبرسانی به مردم شهرها و روستاهای تحت پوشش ، به بیان برخی نیازمندی های این حوزه پرداخت و خواستار اهتمام ویژه ی شرکت آبفا فارس در رفع مشکلات موجود در آبرسانی به مردم شهرستان مذکور شد. وی همچنین در خصوص همکاری مسئولین محلی در تأمین اعتبار جهت تکمیل پروژه های در حال اجرا و همچنین رفع مشکلات آبرسانی به مردم شهرستان به ویژه در مجموعه های آبرسانی روستایی ، قول پیگیری داد.
گفتنی است:رضا عسکری معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان فارس نیز در دیداری جداگانه با بخشدار مرکزی شهرستان سرچهان(بخش توجردی) به بررسی مسائل آبرسانی به مردم شهرستان سرچهان پرداخت و در خصوص رفع نیازمندیهای این حوزه تبادل نظر نمود. 

تاریخ خبر: 
۱ شهریور ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۰بعدازظهر
خبر