مدیر عامل شرکت آبفا فارس با فرماندار شهرستان سروستان دیدار و گفتگو کرد

مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس طی نشستی صمیمانه با فرماندار شهرستان سروستان ، مسائل و نیازهای مربوط به آبرسانی به شهرها و روستاهای این شهرستان را مورد بررسی و تبادل نظر قرار داد .

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ، علی بوستانی مدیر عامل این شرکت در دیدار با محسن پورزارعی فرماندار و مسلم راستی مدیر امور آبفا شهرستان سروستان ضمن بررسی آخرین وضعیت منابع آب شهرستان سروستان و روند آبرسانی به مشترکین ، به بحث در خصوص مسائل موجود در حوزه ی آبرسانی به مردم شهرها و روستاهای این شهرستان پرداخت.
بنابراین گزارش در این جلسه مدیر عامل شرکت آبفا استان فارس، ضمن تشریح فعالیت های آبرسانی به مشترکین شهری و روستایی شهرستان سروستان، بر لزوم همکاری همه جانبه در راستای آبرسانی مطلوب تر به مردم این شهرستان تأکید نمود و ارائه ی طرح ها و پروژه های جدید آبرسانی در این منطقه را منوط به همکاری مسئولین محلی و جذب اعتبارات مورد نیاز دانست. وی تأمین آب شرب و رفع مشکلات آبرسانی مردم استان را از رسالت های شرکت آبفا فارس توصیف و در خصوص رفع موانع آبرسانی قول مساعد داد.
گزارش روابط عمومی شرکت آبفا فارس حاکی است، در نشست مذکور پورزارعی فرماندار شهرستان سروستان نیز علاوه بر تشریح مسائل و موانع موجود در حوزه ی آبرسانی به مردم شهرها و روستاهای تحت پوشش ، به بیان برخی نیازمندی های این حوزه پرداخت و خواستار اهتمام ویژه ی شرکت آبفا فارس در رفع مشکلات موجود در آبرسانی به مردم شهرستان مذکور شد. وی همچنین در خصوص همکاری مسئولین محلی در تأمین اعتبار جهت تکمیل پروژه های در حال اجرا و همچنین رفع مشکلات آبرسانی به مردم شهرستان به ویژه در مجموعه های آبرسانی روستایی ، قول پیگیری داد.

تاریخ خبر: 
۲۰ مرداد ۱۴۰۰ - ۹:۰۰قبل‌ازظهر
خبر