پروژه اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی شهر هماشهر شهرستان سپیدان گشایش یافت

طی مراسمی با حضور فرماندار شهرستان سپیدان پروژه اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی شهر هماشهر در مدار بهره برداری قرار گرفت .

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس طی مراسمی با حضور فرماندار و مدیر امور آبفا شهرستان سپیدان، و جمعی از اعضای شورای اداری و شورای اسلامی شهر هما شهر، پروژه اصلاح و توسعه شبکه آبرسانی این شهر به طول ۲۰۰۰ متر در مدار بهره برداری قرار گرفت.

گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس حاکی است با بهره برداری از این پروژه که با استفاده از لوله های پلی اتیلن در اقطار ۱۱۰ و ۹۰ میلیمتر اجرا گردیده است، جمعیتی برابر با ۱۰۰۰ نفر از مزایای آن منتفع گردیدند.

 

حوزه خبر: 
دفتر معاونت بهره برداری
تاریخ خبر: 
۲۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱:۴۵بعدازظهر
خبر