پس از رفع اتفاقات خط انتقال چاه آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان گراش، روند آبرسانی به چند روستا از سر گرفته شد.

پس از رفع اتفاقات خط انتقال چاه آبرسانی به روستاهای بخش مرکزی شهرستان گراش، روند آبرسانی به روستاهای مجتمع فداغ ، خلیلی ، بشیر آباد و ... به حالت عادی بازگشت.                                         

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس ،با تلاش شبانه روزی اکیپ تأسیسات امور آبفا شهرستان گراش، خط انتقال چاه آبرسانی به روستاهای فداغ ، خلیلی، بشیر آباد و ...  که دچار شکستگی شده بود پس از اطلاع رسانی های لازم به ساکنین روستاهای یاد شده، ترمیم و روند آبرسانی به مشترکین تحت پوشش به حالت عادی بازگشت.

گفتنی است  عملیات مذکور به علت بارندگی شب قبل و ایجاد باتلاق در مسیر با مشکلات فروانی همراه بود و حدود ۱۴ ساعت به طول انجامید.

تاریخ خبر: 
۲۷ تیر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۵بعدازظهر
خبر