کمیته ورزش صنعت آب و برق استان فارس تشکیل جلسه داد

کمیته ورزش صنعت آب و برق استان فارس با حضور تمامی اعضا و به میزبانی شرکت آبفا استان فارس تشکیل جلسه داد

به گزارش روابط عمومی شرکت آبفا استان فارس، کمیته ورزش صنعت آب و برق استان فارس با حضور مسئولین ورزش شرکت های آب و برق استان به میزبانی شرکت آبفا استان فارس تشکیل جلسه داد و در خصوص چگونگی پیشبرد ورزش صنعت آب و برق و تشکیل کارگروه های ورزشی در زمان همه گیری کرونا بحث و تبادل نظر گردید که نتایجی نیز حاصل شد.

این گزارش حاکی است در این نشست تیم کوهنوردی صنعت آب و برق به ارائه ی برنامه ای برای صعود به قله ها و بلندی های استان فارس در ماه های آتی پرداخت

حوزه خبر: 
دفتر معاونت مالی و پشتیبانی
تاریخ خبر: 
۱۴ تیر ۱۴۰۰ - ۱:۱۵بعدازظهر
خبر