مسابقه پیامکی غدیر

(( مسابقه پیامکی غدیر ))

« نامه شماره ۳۱ نهج البلاغه ؛ نامه حضرت علی (ع) به فرزندش حضرت حسن مجتبی (ع) »

۱-فرموده حضرت علی (ع) به فرزندش حضرت امام حسن (ع) قلب و دل را چگونه می توان زنده کرد ؟
۱: حکمت                   ۲ : موعظه و اندرز                       ۳: تقوا                        ۴: ایمان

۲- به فرموده حضرت علی (ع) به فرزندش حضرت امام حسن (ع) چه چیز نباید انسان را از تلاش در راه خدا باز دارد ؟
۱: شکست در کار                ۲ : سختی کار                ۳:  سرزنش ملامتگران             ۴: حرفهای نا امید کننده

۳- به فرموده حضرت علی (ع) به فرزندش حضرت امام حسن (ع) مثل دنیا پرستان مانند چیست ؟

۱-مانند کسانی هستند که از جایگاهی پر نعمت می خواهند به سرزمین خشک و بی آب و علف کوچ کنند
۲- مانند سگان درنده هستند که برای دریدن صید در شتابند و نیرومندان آنها  ناتوانان آنها را می خورند  
۳- مانند شترانی هستند که پای بعضی از آنها را بسته اند و بعضی دیگر در بیابان رها شده اند که راه را گم کرده و لی با توجه به تجربه شان راه را پیدا میکنند .
۴- همه موارد

۴- به فرموده حضرت علی (ع) به فرزندش حضرت امام حسن (ع) چه چیز را آفت عقل است ؟
۱: دروغ                   ۲ :ریا                   ۳:  غرور و خود بزرگ بینی                    ۴: حسد

۵- به فرموده حضرت علی (ع) به فرزندش حضرت امام حسن (ع) علت تاخیر در اجابت دعا چیست ؟
۱-جهت اینکه پاداش درخواست کننده بیشتر شود        ۲- زیرا بهتر از آنچه خواسته است در زمان مشخص به او داده شود
۳- شاید خواسته او موجب از بین رفتن دین او شود       ۴- همه موارد

لطفا جواب گزینه های درست را از طریق پیامک به شماره ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۱۲۲  ارسال فرمائید . براساس قرعه کشی به ده نفر بین کسانی جواب صحیح ارسال نمایند جایزه نقدی پرداخت خواهد شد .
نحوه درج متن پیامک : مثلا اگر پاسخ صحیح در سوال ۱ گزینه ۴ و در سوال ۲  گزینه ۱
باشد ...... ، ترتیب نوشتن گزینه ها در متن پیامک از چپ به راست مانند  ۴۱۰۰۰  عمل گردد. ( لطفا فقط یک عدد ۵ رقمی  ارسال نمایید )
مهلت ارسال پاسخ تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه ۰۶/۰۸/۹۲ بوده و پس از آن پاسخ های رسیده در قرعه کشی شرکت داده نخواهد شد .
                                                                                     
    شورای فرهنگی شرکت آبفا فارس