نقش زنان در اصلاح الگوی مصرف

 

معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده تاکید کرد: نقش موثر زنان در اصلاح الگوي مصرف آب و برق

معاون رئيس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت;زنان مي;توانند در اصلاح الگوي مصرف آب و برق به عنوان نيمي از جمعيت کشور تاثير بسزايي داشته باشند .
به گزارش پايگاه اطلاع;رساني وزارت نيرو (پاون)، دکتر ;شهيندخت مولاوردي; در پانزدهمين گردهمايي امور زنان و خانواده صنعت آب و برق در ساختمان ستادي وزارت نيرو، با بيان اين مطلب که هم;اکنون جامعه جهاني با بحران;هاي متعددي روبرو است که يکي از آنها بحران آب است، اظهار داشت: اهميت وزارت نيرو و صنعت آب و برق به عنوان يک صنعت زيربنايي و همچنين نقش زنان شاغل در این بخش در توسعه پايدار کشور بر کسي پوشيده نيست . وي با بيان اينکه آب و محيط زيست دو مقوله;اي هستند که دغدغه اصلي جهان و دولتمردان را به خود معطوف داشته;اند، خاطرنشان کرد: نقش زنان در کمک به دولت;ها براي برون;رفت از اين چالش;ها بسيار حائز اهميت است . مولاوردي با اشاره به اينکه در نيمه راه سند چشم;انداز هستيم و ده سال از اجراي آن را پشت سر گذاشته;ايم، گفت: به;نظر مي;رسد که در برنامه;هاي خود نياز به تجديدنظر داريم و بايد به کارهايمان سرعت ببخشيم و لازمه تحقق اين چشم;انداز تغيير رويکرد است . وي از زنان به عنوان کساني که قادر هستند ضمن اداره خانواده و تربيت نسل آينده در اداره کشور نيز نقش موثري داشته باشند ياد کرد و در ادامه افزود: زنان مي;توانند در بحث مديريت مصرف بخصوص در بخش آب و برق به آموزش اعضاي خانواده و نسل;هاي آينده پرداخته و در اين زمينه بسيار مفيد باشند . رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تصريح کرد: بايد ظرفيت;هاي موجود را مديريت کنيم تا به ماموريت خود جامه عمل بپوشانيم . وي با اشاره به توافق;نامه;اي که در سال ۹۴- ۹۵ بين رياست جمهوري و وزارت نيرو منعقد شده است، گفت: هدف اين توافق‌نامه افزايش بهره;وري و ترغيب زنان در مديريت مصرف است، ولي در عين حال نبايد از توانمندي;هاي مردان نيز غافل شد .معاون رئيس;جمهور در امور زنان و خانواده با تاکيد بر آموزش ضمن خدمت براي مردان و زنان و اينکه نقش زنان در پرورش نيمي از جمعيت کشور بسيار اهميت دارد، اظهار اميدواري کرد: پيگيري و استمرار اهداف مشترک با وزارت نيرو نهادينه شود .وي در ادامه افزود: ۷۰ درصد کشاورزي کشور مرهون خدمات زناني است که پا به پاي مردان در زمين;هاي کشاورزي کار مي;کنند؛ اما زمانيکه به آنها مراجعه مي;شود، مانند زنان خانه;دار، خود را بيکار معرفي مي;کنند . مولاوردي رويکرد دولت يازدهم را رويکرد اعتدالي دانست و ادامه داد: در آستانه برنامه ششم، با وجود اجراي پنج برنامه توسعه;اي در کشور هنوز نتوانسته;ايم جامعه را از برنامه توسعه;اي برهانيم . وي با بيان اينکه زن به عنوان همسر، مادر و يک عنصر فعال در جامعه و حکومت;داري مي;تواند تاثير گذار باشد، بيان داشت: بايد از سياست زنان در برنامه;ريزي و برنامه;سازي استفاده کرد و فرصت;هاي عادلانه در اختيار آنان قرار داد تا بتوان از شايسته;سالاري و لياقت آنان در عرصه;هاي مختلف سود برد .
رئيس مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان اينکه تحقق برنامه;ها بدون مشارکت و همکاري زنان ميسر نيست، اضافه کرد: اميدواريم با توجه به موضوعاتي که به برنامه;هاي کلي دولت کمک مي;کند بتوانيم دفاتر امور زنان و خانواده را که به غلط تصور مي;شود نقش کليشه;اي دارند، از اين تصور خارج کنيم .
وي با اشاره به بهره;برداري از سامانه پیامکی ۱۰۱ برای دریافت پیامک;های مخاطبین و اعلام مطالبات زنان از سراسر کشور اظهار اميدواري کرد، با ارسال پيامک يا نظرات و پيشنهادات سازنده در خصوص راهکارهاي پيشنهادي به منظور پيشرفت کشور از اين سامانه حمايت شود .

منبع : امور زنان خانواده وزارت نیرو