طراحی، ساخت، حمل ، نصب و راه اندازی یک باب ایستگاه پمپاژ پرتابل جهت خط انتقال آب شهر مرودشت در مدت زمان ۲۱ روز با ظرفیت افزایش دبی از خط موجود (۳۲۰ لیتر بر ثانیه) به ۵۰۰ لیتر بر ثانیه

نوع: 
یک مرحله ای
تاریخ شروع:: 
۱۴ مرداد ۱۳۹۹
مهلت دریافت اسناد شرکت: 
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
مهلت ارسال پیشنهادات: 
۲۲ مرداد ۱۳۹۹
تاریخ بازگشایی پاکت: 
۲۳ مرداد ۱۳۹۹
نام بخش برگزار کننده : 
دفتر امور قراردادها

آگهي

 

 

شركت آبفا استان فارس در نظر دارد نسبت به طراحی، ساخت، حمل ، نصب و راه اندازی یک باب ایستگاه پمپاژ پرتابل جهت خط انتقال آب شهر مرودشت در مدت زمان ۲۱ روز با ظرفیت افزایش دبی از خط موجود (۳۲۰ لیتر بر ثانیه) به ۵۰۰ لیتر بر ثانیه اقدام نمايد. لازم است کلیه متقاضیان نسبت به ارائه قیمت پیشنهادی در مدت مقرر به دبیرخانه شرکت آب و فاضلاب استان فارس اقدام نمایند.

۱)محل پروژه : شهرستان مرودشت

۲)مدت اجرا ء پروژه : ۲۱ روز

۳)محل اخذ اسناد : سامانه اینترنتی شرکت آب و فاضلاب استان فارس به نشانی www.abfa-fars.ir

۴)تاريخ نهايي اخذ اسناد: ۹۹/۰۵/۲۲

۵) سایت ویزیت: یکشنبه مورخ ۹۹/۰۵/۱۹ و دوشنبه ۹۹/۰۵/۲۰

۶)تاريخ نهايي قبول پيشنهادات: ۹۹/۰۵/۲۲

۷)تاريخ كمیسيون باز گشايي پاکات: ۹۹/۰۵/۲۳  

۸)به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،مشروط،مخدوش و پيشنهاداتي كه بعد از انقضاء مدت مقرردر مناقصه ارائه شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

۹) گارانتی و دوره تضمین دستگاه به مدت ۵ سال می باشد.

۱۰)   مبلغ پرداختي به صورت نقدي در ۳ قسط بصورت ۵۰ درصد پس از نصب و راه اندازي و ۴۰ درصد يك ماه پس از بهره برداري و ۱۰ درصد باقيمانده پس از طي دوره تضمين پرداخت خواهد شد.

۱۱) کلیه متقاضیان جهت دریافت اسناد مربوطه لازم است با دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضلاب استان فارس به شماره ۳۸۴۳۵۱۵۲-۰۷۱ تماس حاصل نموده و به صورت ایمیل، اسناد مربوطه را دریافت نمایند.

 

 

 

وب سايت جهت باز بيني آگهي مناقصه www.abfa-fars.ir مي باشد.

 شركت آبفا استان فارس     

 

                                                                      تاريخ آگهي ۹۹/۰۵/۱۴  

 

شرايط خصوصي خريد ، نصب، اجرا ، راه اندازي و بهره برداري  يك دستگاه پكيج پمپاژ جهت خط انتقال آب از مخزن كوه سبز به شهر مرودشت به حضورتان جهت دستورات لازم ارسال ميگردد.
 

۱-    دبي فعلي خط در حال حاضر ۳۲۰ ليتر بر ثانيه مي باشد (لوله GRP با قطر ۶۰۰ ميلي متر)

۲-    طول عمر لوله موجود ۱۳ سال و با PN 10 و از نوع GRP  مي باشد.

۳-    در ورودي خط انتقال به شهر مرودشت (۹۰۰+۱۴) تأسيسات لازم (ساخت حوضچه مناسب، اتاقك ، اتصالات و ...) جهت نصب فلومتر الكترومغناطيسي و تحويل ۵۰۰ ليتر بر ثانيه ديده شود.

۴-    پرداخت به صورت نقدي مي باشد كه ۵۰ درصد مبلغ اول مشروط به راه اندازي ، نصب و تحويل ۵۰۰ ليتر بر ثانيه آب در ورودي شهر مرودشت و ۴۰ درصد ، يك ماه پس از بهره برداري مستمر از پكيج به شرط استمرار ۵۰۰ ليتر بر ثانيه آب ورودي به شهر و ۱۰ درصد نيز به عنوان تضمين پس از ۵ سال پرداخت خواهد شد.

۵-    كليه هزينه هاي راهبري و بهره برداري از پكيج مربوطه به مدت ۵ سال (غير از هزينه برق) به عهده پيمانكار مي باشد.

۶-   در طراحي ،ساخت و راه اندازي وبهره برداري ازپكيج مربوطه لحاظ پمپ رزرو به تعداد لازم وهمچنين لحاظ سيستم كنترل هوشمند با قابليت جمع آوري و انتقال اطلاعات (كنترل سطح مخازن ،دبي ورودي و خروجي ، كليه اطلاعات تجهيزات الكترومكانيكال و فشار و ... ) و ارسال به دفتر انرژي آب استان و مديريت امور آبفا مرودشت الزامي ميباشد.

۷-    حفظ و حراست از تجهيزات منصوبه با استفاده از دوربين هاي مدار بسته با قابليت انتقال اطلاعات در قيمت پيشنهادي لحاظ گردد.

 

منطقه

Z

Y

X

   

کد ارتفاعی مخزن کوه سبز

۱۶۵۷

۳۳۱۱۰۵۴

۶۶۳۱۴۵

   

کد ارتفاعی کیلومتر ۵ (محل سیفون)

۱۵۹۵

۳۳۱۲۳۸۱

۶۶۶۶۱۶

   

کد ارتفاعی کیلومتر ۶

۱۵۹۷

       

کد ارتفاعی کیلومتر ۷

۱۵۹۷

       

کد ارتفاعی کیلومتر ۸

۱۵۹۷

       

کد ارتفاعی کیلومتر ۹

۱۵۹۷

       

کد ارتفاعی کیلومتر ۱۰

۱۵۹۷

       

کد ارتفاعی مخزن اندیشه کیلومتر ۱۹/۳۸۰

۱۵۹۸

۳۳۰۷۵۸۲

۶۷۶۰۷۱

   

کد ارتفاعی مخزن سایپا کیلومتر ۱۸

۱۶۰۰

۳۳۰۸۵۸۲

۶۷۵۷۳۵

   
 

 

منافصه