آباده طشك

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۵۳۸۹۲۰۵۴ ۵۳۸۹۴۲۵۴  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره محمد حسین کشاورز  
مسئول مشتركين    

 

آدرس : خيابان وليعصر(عج)

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: abadehtashk-at-abfa-fars.ir