اداره آبفا خشت

 

كد شهر

تلفن اداره

نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۴۲۴۵۲۶۰۸

۴۲۴۵۳۰۰۸

 

۴۲۴۵۴۹۹۹

 

 

۴۲۴۵۴۱۴۷

 

 

 

 

 

 

  

سمت

نام

تلفن همراه

سرپرست اداره

شهرام اژدری

 

مسئول مشتركين

حیدر حسين نژاد

 

 

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: khesht-at-abfa-fars.ir