اداره آبفا خشت

 

كد شهر

تلفن اداره

نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۴۲۴۵۲۶۰۸

۴۲۴۵۳۰۰۸

 

۴۲۴۵۴۹۹۹

 

 

۴۲۴۵۴۱۴۷

 

 

 

 

 

 

  

سمت

نام

تلفن همراه

سرپرست اداره

حسین علی میرزایی

 ۰۹۱۷۱۲۱۱۵۳۵

مسئول مشتركين

حیدر حسين نژاد

 

 

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: khesht-at-abfa-fars.ir