اداره آبفا قائمیه

كد شهر

تلفن اداره

نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۴۲۴۱۳۱۳۰

۴۲۴۱۲۴۰۳

۴۲۴۱۳۰۳۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سمت

نام

تلفن همراه

رييس اداره

جبار محمدی

 

مسئول مشتركين

نصرا... باقري

 

 

آدرس : روبروي داروخانه تيموري

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: ghaemiyeh-at-abfa-fars.ir