اداره آبفا نودان

 

كد شهر

تلفن اداره

نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۴۲۴۳۳۳۲۴

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

سمت

نام

تلفن همراه

رييس اداره

ناصر فرجی

 

مسئول مشتركين

 

 

مسئول بهره برداري

 

 

 

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: novdan-at-abfa-fars.ir