اقليد

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۲۵۳۴۴۶ ۴۴۲۵۵۹۱۷ ۴۴۲۵۴۰۱۳
۴۴۲۵۸۶۶۶    
۴۴۲۵۰۶۱۱    
۴۴۲۵۱۰۷۷    

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره محمدرضا مومنی ۰۹۱۷۷۵۱۶۵۴۰
مسئول بهره برداري آب سید کریم اکبری  
مسئول مشتركين محمد رضا قلندری  

 

نشاني :  بلوار دكتر شريعتي

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : eghlid-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي اقليد