امور آبفا کازرون

 

كد شهر

تلفن اداره

نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۴۲۲۳۷۳۱۱

۴۲۲۳۱۸۷۰

۱۲۲

۴۲۲۳۲۷۴۴

 

 

۴۲۲۳۱۴۲۳

 

 

 

 

 

 

  

سمت

نام

تلفن همراه

رييس اداره

عباس صميمي

۰۹۱۷۳۲۴۳۵۴۱

مسئول مشتركين

رسول صميمي

 

مسئول بهره برداري

محمد علي هاشمي

 

 

آدرس : ميدان آب خيابان قدس جنوبي

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: kazeroon-at-abfa-fars.ir