امور آبفا کازرون

 

كد شهر

تلفن اداره

نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۴۲۲۳۷۳۱۱

۴۲۲۳۱۸۷۰

۱۲۲

۴۲۲۳۲۷۴۴

 

 

۴۲۲۳۱۴۲۳

 

 

 

 

 

 

  

سمت

نام

تلفن همراه

رييس اداره

عباس صمیمی

 

مسئول مشتركين

شاپور محمدی

 

مسئول بهره برداري

محمد علي هاشمي

 

 

آدرس : ميدان آب خيابان قدس جنوبي

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: kazeroon-at-abfa-fars.ir