امور آبفا گراش

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۴۵۱۹۲۲ ۵۲۴۴۳۰۲۰ ۱۲۲
۵۲۴۴۲۹۷۹    
۵۲۴۴۰۵۰۵    
۵۲۴۴۳۹۲۰    

  

 
سمت نام تلفن همراه
مدیر امور سعید علی پور ۰۹۱۶۴۴۱۰۰۷۲
مسئول مشتركين   ۰۹۱۷۷۸۱۵۴۳۷

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
 

پست الكترونيك: gerash-at-abfa-fars.ir