اوز

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۵۱۴۱۴۵ ۵۲۵۱۳۴۹۸  
۵۲۵۱۲۱۶۵    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره جهانگیر عطوفت  
مسئول مشتركين خانم غفوري  
مسئول بهره برداري خانم فتحي  

 

آدرس : خيابان شهيد بهشتي طبقه دوم پاساژ زارع

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : evaz-at-abfa-fars.ir