بالاده

 

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۲۴۷۵۱۵۰ ۴۲۴۷۳۱۷۷  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
سرپرست اداره عباداله محمدی ۰۹۱۷۱۲۵۶۸۹۳
مسئول مشتركين    
مسئول بهره برداري فردين شهيدي  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: baladeh-at-abfa-fars.ir