تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب

در زیر لینک دسترسی به تعرفه های آب و خدمات دفع فاضلاب قراردارد. لطفا برای مشاهده  از لینک مربوطه استفاده نمایید. فرمت فایل pdfمی باشد.

 

تعرفه های آب و دفع فاضلاب ۲۳۸KB