داستان زندگی طاهره جوان

داستان زندگی طاهره جوان از زبان خودش ; خانمی که با وجود سوختگی صورت بالغ بر ۲۰ میلیون تومان درآمد دارد
دکتر سلطانلو تجارب زنان توانمند ۹ Comments
حالا ماهی بیست میلیون درآمد دارم
چهل و دو سال پیش وقتی من یازده سالم بود، سوختم. مادرم در حالی که بیشتر از هفده سال نداشت،سر زا رفت و من و برادرم بی;مادر شدیم. پدرم بعد از مادرم با زنی ازدواج کرد که قبلا با مرد دیگری ازدواج کرده بود و چون بچه دار نمیشد، جدا شده بود. این خانم گفت هم دختر دارم و هم پسر و با هم زندگی می;کنیم اما از آنجایی که خواست خدا چیز دیگری بود، این خانم در خانه پدرم سالی یک و در نهایت ده فرزند به دنیا آورد که یکی از برادران من شهید شد. وقتی نامادری;ام این همه بچه آورد، من توی این بچه ها گم شدم.
آن موقع امکانات مثل الان نبود و ما بچه;ها هم باید کار می;کردیم. خانواده ما یک خانواده پرجمعیت بود و پدربزرگ و مادربزرگ ما هم با ما زندگی می;کردند. دو اتاق تو در تو بود و این همه آدم. کار من این بوده که هر روز باید نان می;خریدم، چایی را دم می;کردم و بعد به مدرسه می;رفتم. خلاصه آنکه آن روز که این اتفاق برایم افتاد نانوایی شلوغ بود و من داشت دیرم می;شد.
وقتی آمدم خانه عجله کردم و قبل از پر کردن کتری گاز را باز گذاشتم و وقتی برگشتم به آشپزخانه که یک زیرزمین کاهگل بود، دیدم بوی گاز می;آید.عقلم رسید که کبریت نزنم اما آمدم برق را روشن کنم تا بتوانم پنجره را باز کنم، آشپزخانه منفجر شد و یک موقع به خودم آمدم و دیدم دارم می;سوزم. کتری آن روز دسته نداشت و من آن را بغل کرده و از پله;ها پایین برده بودم. بنابراین جلوی لباسم خیس بود وگرنه در آنجا قلب و ریه;هایم هم می;سوخت. وقتی همه جا آتش گرفت، آنقدر هول شده بودم که به جای آنکه پله;ها را برگردم و بالا بیایم، دویدم داخل آشپزخانه. بنابراین تا بیایند من را پیدا کنند، خیلی سوختم.
زنگ زدم گفتم: خانم من صبحانه می;خواهم!
سه سال در بیمارستان بودم. در دو سال اول نتوانستم از تخت پایین بیایم. از شدت درد پاهایم را توی شکمم جمع کرده بودم و پایم همان جا چسبیده بود. نمی;توانستند پانسمانم کنند. یک کرسی گذاشته بودند و یک ملافه سفید انداخته بودند روی آن و من آن زیر بودم. بالش زیر سرم را هم نمی;توانستند کنار بکشند چون وقتی آن را برمی داشتند، سرم به سمت عقب می;رفت و من از درد هوار می;کشیدم، بنابراین چانه;هایم هم چسبیده بود به گردن و سینه;ام و لبم هم برگشته بود و همین طور چشمانم هم حالت بدی پیدا کرده بودند.
لثه;ام هم سوخته بود و دندان;هایم هم ریخته بود. بعد از دو سال، در اولین عملی که روی من انجام شد و پاهایم را باز کردند، خواستم خود را در آینه ببینم. تا آن موقع خودم را ندیده بودم و وقتی جلوی آینه رفتم باور نکردم آن کس که می;بینم خودم هستم. موجودی دیدم که معلوم نبود چه بود و خیلی از آن ترسیدم اما وقتی خودم را تکان دادم و دیدم او هم تکان می;خورد، فهمیدم آن موجود خودم هستم. بلافاصله غش کردم و افتادم.
موقع افتادن سرم هم خورد به جایی و شکست و پوست;های نویی هم که تازه روی بدنم درست شده بود، قاچ خورد و خونریزی شروع شد. خیلی ناامید و ناراحت شدم و تصمیم گرفتم دیگر زنده نباشم. ناهار نخوردم و شام هم نخوردم. فکر می;کردم اگر سه چهار وعده غذا نخورم می;میرم بنابراین ناهار نخوردم و شام هم نخوردم و عوض آن فقط غصه خوردم. تصمیمم قطعی بود برای مردن. نزدیکای صبح داشتم از پنجره بیرون را نگاه می;کردم. سیاهی کم کم می;رفت و نور جای آن را می;گرفت.
یک درخت خیلی قشنگ هم جلوی پنجره اتاقم در بیمارستان سوانح سوختگی بود و باد آرامی افتاده بود لای برگ;هایش و آن را تکان می;داد. با خودم فکر کردم همین یک ربع پیش همه جا تاریک بود اما الان روشن شده و برگ;ها به این زیبایی تکان می;خورند، چرا من باید خودم را بکشم. فرض می;کنم همین طوری به دنیا امدم. خدا هست، شبانه روز هست، این همه آدم هستند. چرا من باید اینقدر ناامید باشم؟ یک نور امید رفت توی دل من و تصمیم گرفتم زنده باشم، زندگی کنم و به درد بخورم. هنوز وقت صبحانه نشده بود و همه خواب بودند. زنگ زدم گفتم: خانم من صبحانه می;خواهم!
از سن دوازده تا سیزده سالگی بیست و چهار بار عمل کردم. در سن پانزده تا شانزده سالگی هم با آقایی که خودش هم هفتاد و پنج درصد سوختگی داشت ازدواج کردم. ماجرای ازدواج من هم جالب است.
مددکارهای بیمارستان در این سه سال که در بیمارستان بودم با زندگی من آشنا شده بودند و می;دانستند مادر ندارم و درس نخوانده;ام، هیچ کاری بلد نیستم و خلاصه آنکه آینده نامشخصی دارم، بنابراین آمدند با پدرم صحبت کردند و گفتند او باید برود هنر یاد بگیرد. پدرم موافقت نمی;کرد اما آنها گفتند اگر قبول نکنید او را از شما می;گیریم و به بهزیستی می;سپاریم.
بنابراین پدرم قبول کرد و من به کارگاه کورس در جاده شهرری رفتم. در آنجا کارگاه تعمیرات رادیو و تلویزیون، ساعت;سازی، عکاسی، نقاشی و طراحی، جوشکاری، خیاطی و سوادآموزی را آموزش می;دادند. من در تمام رشته;های آن کارگاه ثبت نام کردم. در آن کارگاه همه خانم;ها و آقایان معلول بودند اما در بین آنها آقایی هم بود که سوخته بود، به همین خاطر توجهم به ایشان جلب شد و نگاهش کردم. او هم نگاه کرد. من دیدم دست و صورتش سوخته و بنابراین برای آنکه ناراحت نشود از اینکه به او نگاه می;کنم، لبخند زدم.
مرا بردند به کلاسی که این آقا هم بود اما او کلاس اول را می;خواند و من چهارم را. این جوان همان بود که بعد همسرم شد. همان روز اول که به آن کارگاه رفتم با ایشان آشنا شدم و خانواده ایشان هم یک روز بعد آمدند به خواستگاری من. بلافاصله هم جواب مثبت دادم چون می;خواستم زندگی کنم. می;خواستم کاری کنم که با مردم باشم. به خودم قول داده بودم کاری کنم که تنها نباشم.
روزی که من به آن کارگاه رفتم، من تازه کار بودم اما همسرم از چند ماه قبل آنجا بود. آنجا وقتی همسرم را دیدم گفتند که مسیر این آقا با شما یکی است و می;توانید از او کمک بگیرید. ما فرصت پیدا کردیم نیم ساعت با هم پیاده;روی کنیم. در میدان قیام از سرویس پیاده شدیم و از آنجا تا چهار راه مولوی را با هم پیاده امدیم و صحبت کردیم. همسرم جریان زندگی و سوختن;اش و مشکلاتش را گفت و در پایان گفت وقتی مرا دید دلش لرزید و به این فکر افتاد که با من برای ازدواج صحبت کند. او بیست ساله بود و من شانزده ساله. پدرم موافقت نمی;کرد اما من گفتم اجازه بده ازدواج کنیم. ما مثل هم هستیم و می;توانیم همدیگر را درک کنیم.
خیلی روزهای سختی داشتیم. درآمد نداشتیم، باید کرایه خانه می;دادیم، پول دوا می;دادیم و همن;طور باید زندگی;مان را اداره می;کردیم. سه ماه اموزش ما تمام شد. من همه چیز آنجا را یاد گرفته بودم. تا کلاس چهارم سواد داشتم. به همسرم گفتم بیا خیاطی یاد بگیر گفت نه، خیاطی کار زن;هاست.من هم گفتم پس من می;آیم جوشکاری یاد می;گیرم. در کنار خیاطی جوشکاری یاد گرفتم و کنار اینها طراحی و نقاشی را. در کنار همه اینها در کلاس تعمیرات رادیو و تلویزیون، لحیم کاری می;کردم. خلاصه اینکه همه آنچه که آنجا آموزش می;دادند را تا حدودی یاد گرفتم. عکاسی، بافندگی با دست، قلاب;بافی، آرایشگری و همه چیز را یاد گرفتم و وقتی کلاسم تمام شد از همه;شان استفاده کردم.
در آن روستا همه را به اسم خانم دکتر می;شناختند
وقتی کلاس مان تمام شد جمع کردیم و رفتیم به خانه مادر شوهرم در حصه که روستایی حوالی فرودگاه اصفهان است. نزدیک به نه سال آنجا ماندم. خانه مادرشوهرم چند تا اتاق داشت و من ازهمه این اتاق;ها استفاده کردم. از همان موقع که در بیمارستان بودم، تزریقات را به صورت تجربی یاد گرفته بودم. می;دیدم چطوری آمپول و سرم می;زنند و یاد گرفته بودم. علاوه بر این گلدوزی و بافندگی هم می;کردم و قالی بافی را هم از مادر و خواهر شوهرم یاد گرفته بودم. خیاطی و آموزش خیاطی هم که بود.
همه کاری می;کردم و شاید باورتان نشود در حالی که خودم تا کلاس چهارم بیشتر درس نخوانده بودم، به دانش آموزان راهنمایی درس تقویتی می;دادم. از یکی یاد می;گرفتم و به آن یکی یاد می;دادم. اعتماد به نفسم خیلی بالا بود. در آن روستا همه را به اسم خانم دکتر می;شناختند. در هشت نه سالی که در آن روستا بودم خیلی چیزها یاد گرفتم. یکی از چیزهایی که یاد گرفته بودم مدیریت بود. آموزش رایگان بافندگی انجام می;دادم، خانم;ها می;آمدند یاد بگیرند، کاموا می;دادم به آنها که ضمن یاد گرفتن، برای من ببافند.
خود من تنهایی در یک ساعت یک لیف می;بافتم اما وقتی به آنها یاد می;دادم، در یک ساعت بیست تا لیف برای من می;بافتند. به آنها یاد می;دادم که چگونه می;توانند کلاه ببافند و بعد به آنها کاموا می&;دادم و می;بردند خانه شان. هم یک کار تازه یاد می;گرفتند و هم فردای آن روز من بیست تا کلاه داشتم. آنها مفتی یاد می;گرفتند و من مفتی صاحب کلاه می;شدم. این یک بخش از درآمد من بود علاوه بر آن تزریقات، بخیه زدن، آرایشگاه، خیاطی و; خلاصه همه کاری می;کردم.
دارم برای آن روستا مدرسه می;سازم
من برای مردم آن روستا شخص به درد بخوری بودم. همه کار برای آنها کردم. به خانه هایشان می;رفتم و برایشان تزریق انجام می;دادم و همین طور خیاطی و آرایش. در آن روستا همه این کارها را یاد گرفتم. وقتی می;رفتم این کارها را در حد اولیه بلد بودم. اما آنجا تمرین کردم، اشتباه کردم و یاد گرفتم. هشت سال آنجا کار کردم و کار یاد گرفتم و آنجا محل آغاز کار و موفقیتم بود. حالا که در اینجا کار می;کنم و به جز درآمد کارمندهایم، ماهی حداقل بیست میلیون تومان درآمد دارم، آن روستا را فراموش نکرده;ام و دارم برای آنجا یک مدرسه درست می;کنم. نقشه آماده شده و به زودی مدرسه را خواهم ساخت.
از اول اعتماد به نفسم بالا بود
همسرم مثل من اعتماد به نفس نداشت. من وقتی با ایشان ازدواج کردم چادر سرم می;کردم و دست;هایم هم زیر چادر بود و سوختگی صورتم هم چندان دیده نمی;شد و کسی چندان متوجه سوختگی من نمی;شد اما همسرم همیشه دستش جلوی دهنش بود که سوختگی;اش دیده نشود. آن دستش که زیاد سوخته بود، همیشه توی جیبش بود. همیشه نگران و سرش پایین بود. من برای اینکه او اعتماد به نفس بیشتری پیدا کند، روسری سرم کردم و سعی کردم دستکش دستم نکنم.
وقتی با او بیرون می;رفتم سرم بالا بود و هر کس به ما نگاه می;کرد، لبخند می;زدم. الان فرهنگ مردم بالاتر رفته. آن موقع تا نگاه می;کردند می;گفتند آخی، چی شد که سوختی. من ناراحت نمی;شدم و جواب می;دادم اما همسرم خودخوری می;کرد. او هنوز هم آن اعتماد به نفس لازم را ندارد اما من از همان اول اعتماد به نفس داشتم. الان همسرم با من کار می&;کند. او تاکسی دارد و آژانس کارگاه من است و هر روز از مشتری;های من می;گوید که پشت سر من از اخلاق و کار من تعریف می;کنند.
از اتاق دوازده متری تا زیرزمین ششصد متری
وقتی در کارم رشد کردم به همسرم گفتم برویم تهران، اینجا دیگر جا برای رشد من نیست. آمدیم تهران و در خیابان ادیب دروازه غار یک اتاق اجاره کردیم. صاحبخانه نداشت. یک اتاق بالا داشت و یک اتاق دوازده متری پایین که من اتاق پایین را اجاره کردم. این اتاق هم اتاق زندگی ما بود و هم اتاق خواب ما. هم در آن خیاطی می;کردم و هم آرایشگاه داشتم. طراحی و نقاشی را کنار گذاشتم چون درآمدی نداشت.
در این اتاق دوازده متری با دو بچه قد و نیم قد، با دست خالی کارم را شروع کردم و به یک سال نکشید که خانه خریدم، شش ماه نکشید که برای همسرم ماشین خریدم. گفتم با ماشین از خانه بیرون برود سرذوق می;آید و روحیه;اش بهتر می;شود. یک سال بعد از آن خانه;ام را عوض کردم و در جای بهتری خانه خریدم. دو سال بعد آنجا را فروختم و آمدم در امیریه خیابان ولی عصر خانه خریدم. کارم خوب بود و علاوه بر این، تنها کار نمی;کردم.
فکرم را هم به کار می;انداختم که کارم اقتصادی تر باشد. روبروی خانه ما یک مسجد بود. من زیرزمین آن را اجاره کردم و کارم را به آنجا بردم. آن زیرزمین ششصدمتر بود و ششصدمتر برای کار من خیلی خوب بود. نود نفر خیاط را استخدام کردم. این نود نفر هرکدام هر روز چهارعدد لباس می;دوختند و جمع کارشان سیصد و پنجاه شصت عدد لباس می;شد و کارم به این صورت گسترش می;یافت. از این حدود چهارصد عدد لباس، دویست عدد خرج اجاره و دستمزد خیاط;ها می;شد و بقیه آن به من می;رسید. بنابراین درامد من به خوبی بالا رفت.
ویژگی;های کار من
کار من با کارهمه فرق می;کند. مشتری;ها می;آیند، می;نشینند، لباس;شان اماده می;شود و آن را می;برند. این روش را من از همان روستای حصه اصفهان شروع کرده بودم و به خوبی آن را انجام دادم و می;دهم. از همان جا هم کار دسته جمعی را آغاز کرده بودم و هنوز ادامه می;دهم. می;خواستم در میان مردم باشم. می;خواستم مردم مرا ببینند و به کارهای که می;کنم اعتماد و به من احتیاج داشته باشند. وقتی مشتری می;بینند کاری را که دیگران پنجاه هزار تومان می;گیرند، من پانزده هزار تومان می;گیرم و کارش هم زود آماده می;شود، معلوم است که به من اعتماد می;کنند و دوباره پیش من می;آیند.
آن خانه دوازده متری، یک اتاقک کوچک زیر پله داشت و من آنجا یک صندلی گذاشتم، یک آرایشگر حرفه;ای آوردم و گفتم اینجا کار کن، هر چه درآوردی، نصف مال تو، نصف مال من. در همان اتاق دوازده متری هم، چهار نفرخیاط آورده بودم، روی زمین می;نشستند، خیاطی می;کردند و بعد چرخ هایشان را هول می;دادند کنار دیوار و می;رفتند. من هم به کار آنها نظارت می;کردم، برش می;زدم، آشپزی و بچه داری;ام را می;کردم.
از همان جا مدیریت بر تعداد زیادی آدم را تمرین کردم و رسیدم به زیرزمین مسجد که نود نفر کارگر را داره می;کردم. نود نفر خیلی زیاد است. آنها هر کدام اگر یک مشکل کوچک حل نشده داشتند، کارم درست پیش نمی;رفت بنابراین یک خانم را استخدام کردم که با خیاط;ها مشاوره کرد و نظرات و مشکلات آنها را جمع و دسته بندی می;کرد و به من گزارش می;داد. جوابگوی مشتری;ها هم همین خانم بود. یک خانم خوش برخورد و صاحب درک را استخدام کرده و به او حقوق خوب می;دادم تا کارها را زیر نظر داشته باشد. بعد گفتم چرا خودم وقت بگذارم برای بچه داری و آَشپزی. مستخدم گرفتم که در خانه آشپزی کند و همین طور پرستاری که بچه;هایم را نگه دارد. یعنی از وقتم درست استفاده می;کردم و ضمن استفاده درست از وقتم، کارآفرینی می;کردم و به درد مردم می;خوردم.
آموزشگاه رایگان
همیشه سعی کردم به مردم کمک کنم. من به اندازه لازم دارم و بیشتر از آن احتیاج ندارم. هر ماه برای رضای خدا دو سه تا جهیزیه می;دهم. جهیزیه آن چنانی نیست اما آنقدری هست که دو جوان بتوانند زندگی شان را شروع کنند. سعی می;کنم برای آنها که نمی;توانند عروسی آسان بگیرم تا جایی که می;توانم کمک می;کنم که آنها که نیازمندند بتوانند زندگی شان را آغاز کنند.
خیاط;هایی که اینجا کار می;کنند و خیاط;هایی حرفه;ای هم هستند را، خودم آموزش داده ام. کار دیگری که در اینجا انجام می;دهم آموزش رایگان است. خودم آموزش نمی;دهم. مربی می;گیرم و او با درسی که خوانده می;آید اینجا درس می;دهد. سیستم آموزش رایگان ما با آموزشگاه;های دیگر فرق می;کند. من از تجربه سی و هشت سال کارم استفاده می;کنم و آنها که اینجا آموزش می;بینند، خیاطی را بهتر یاد می;گیرند.
در اینجا از آنهایی که ندارند و نمی;توانند پول بدهند، چیزی نمی;گیریم و آنها که دارند و می;توانند شهریه بدهند، خودشان شهریه می;دهند و ما از این شهریه که می;گیرم به مربی حقوق می;دهیم. من به آنها که اینجا آموزش می;بینند کمک می;کنم مزون بزنند و یا آنها را استخدام می;کنم. نمی;گویم هزاران نفر اما صدها نفر در این آموزشگاه، آموزش دیده;اند. خیلی از آنها در خانه یا جاهایی که اجاره می;کنند کار می;کنند. درآمد خوبی دارند. بیست و دو نفر هم هستند که پیش من کار می;کنند و همه را هم بیمه کرده ام.
با فکر کار کردم که به اینجا رسیدم
در طبقه بالای خیاطی، آرایشگاه ماست. در این آرایشگاه دوازده نفر کار می;کنند. مشتری که به اینجا می;آید و پارچه را می;دهد، بسته به نوع کار، یکی دو ساعت وقت دارد که می;تواند از آن استفاده کند. او در این فاصله به آرایشگاه سرمی;زند و از وقتش درست استفاده کند. قیمت خدمات آرایشگاه ما هم یک چهارم جاهای دیگر است، بنابراین برایشان می;صرفد که به خیاطی و آرایشگاه ما بیایند و می;آیند. سیاست کاری;مان را بر این اساس که مشتری از وقتش درست استفاده کند تعیین کردیم و این چیزی نیست که مردم متوجه آن نباشند. خانم;ها می;آیند به چند کارشان با قیمت خیلی پایین;تر می;رسند و این به نفع همه ماست.
ما دستمزد کمتری می;گیریم اما چون مشتری ما زیاد است، درآمد بالایی داریم. الان آرایشگاه;ها باید بنشینند تا مشتری بیاید اما در آرایشگاه ما مشتری;ها صف می;کشد. دختران من در آنجا کار می;کنند. دختر بزرگم مهندسی گیاه پزشکی خوانده است. دختر دیگرم لیسانس طراحی و ژورنال شناسی را خوانده است که مربوط به کار من می;شود. وقتی من نیستم دخترم برش می;زند. برش زدن در خیاطی خیلی مهم است. ما اصلا از سانتی متر استفاده نمی;کنیم. به مشتری نگاه می;کنیم و لباس را برش می;زنیم.
مشتری;های جدید از این شکل کار ما تعجب می;کنند اما ما به کارمان خیلی وارد هستیم و آنها بعد که می;بینند لباس;شان چقدر خوشگل شد می;روند تبلیغ کار ما را می;کنند. پارچه می;خرند و تا شوهرشان همین اطراف چهار تا مغازه را نگاه می;کند، با لباس آماده و شیک به او ملحق می;شوند. با فکر کار کردم که به اینجا رسیدم.
از سوختن هم برکت ساختم
وقتی شش ساله بودم، نامادری;ام برای آنکه مرا تنبیه کند، وقتی از خانه بیرون می;رفت می;گفت یک جا بنشینیم و تکان نخورم. من هم بچه بودم و بلند می;شدم این طرف و آن طرف می;رفتم و بریز و بپاش خودم را می;کردم و او برمی گشت و مرا تنبیه می;کرد چون می;فهمید بلند شده;ام. دو سه بار که کتک خوردم، فکر کردم ببینم او از کجا می;فهمد. به این نتیجه رسیدم که او مرا روی گل;های قالی می;نشاند و جای مرا نشان می;کند.
این دفعه خودم جا را معلوم کردم و وقتی رفت بلند شدم هر کار که دوست داشتم کردم و در پایان وقتی صدای در را شنیدم دویدم رفتم تا همان جا که او مرا در آن نشانده بود. وقتی وارد شد گفت تنبیه نمی;شوی چون از جایت تکان نخورده;ای. من از همان موقع فهمیدم اگر فکر کنم کتک نمی;خورم. نداشتن مادر باعث شد من خود ساخته شوم. گلی که در گلخانه و در شرایط خوب می;روید خیلی زود پژمرده می;شود و عمرش به پایان می;رسد اما گل;هایی که در صحرا می;رویند سفت و محکم می;شوند.
من اگر مادر داشتم شاید مثل اغلب خانم;های معمولی بودم اما چون مادر نداشتم خیلی سختی کشیدم و محکم تر شدم. باران و باد مرا تکان نداد و از بین نبرد. وقتی که بچه بودم همیشه جای خالی مادر را احساس می;کردم اما الان فکر می;کنم این قسمتم بود که اینقدر سفت و محکم بشوم. من در بیمارستان خیلی سختی کشیدم. در طول سه سال بیست و پنج بار عمل شدم ما الان فکر می;کنم حتی این سوختگی هم برای من خیر و برکت داشت. درست است سختی کشیدم اما در کنار آن کلی هم لذت بردم. الان خانواده اهلی و سالمی دارم، بچه;هایم تحصیلات بالایی دارند و موفق هستند و شوهران موفقی دارند و زندگیم خدا را شکر خوب است.
به نفع خودشان است برایم تبلیغ کنند
پارچه فروش;ها هم برای من تبلیغ می;کنند چون هم کارم خوب است و هم با قیمت مناسبی کارم را ارائه می;دهم بنابراین آنها برای خودشان هم که باشد آدرس مزون مرا به مشتریان خودشان می;دهند. اینها به خاطر آن است که از فکرم استفاده کردم و به سیستمی کار می;کنم که همه تشویق می;شوند من برایشان لباس بدوزم. پارچه فروش با پول خودش از روی کارت من، کارت چاپ می;کند و به واسطه اینکه من لباس را زود تحویل می;دهم، تبلیغ کار مرا می;کند تا پارچه خودش را هم بفروشد.
از موفقیت دیگران شاد می;شوم
از اینکه از من دعوت می;کنند تا به عنوان کسی که در کارش موفق بوده به دیگران روحیه بدهم خوشحالم. سعی می;کنم اگر الگو هستم، الگوی بهتر و موفق;تر و بیشتر با ارزش باشم. درتمام زندگیم سعی کردم آدم به درد بخوری باشم. از اینکه می;توانم با فکرم به دیگران کمک کنم لذت می;برم. خانم;ها زنگ می;زنند و می;گویند من جا دارم، کار بلد هستم اما عرضه ندارم کاری انجام بدهم و من می;گویم بیایند اینجا و ببینید من چه کاری انجام می;دهم.
می;آید اینجا و من نتیجه سعی و هشت سال تجربه;ام را در عرض یک ساعت در اختیارشان قرار می;دهم. کسی که اهل کار باشد با این حرف;ها و آن چیزهایی که می;بیند راه خودش را پیدا می;کند و بعد از چند وقت به من زنگ می;زند و می;گوید حاج خانم، چند تا خیاط دارم، اینقدر مشتری دارم و من خوشحال می;شوم از اینکه کمک کرده;ام یک انسان دیگر موفق باشد.
توصیه;های من به خانم;ها
خانم;ها در خانه شان خیلی کارها می;توانند انجام دهند. می;توانند در گوشه خانه;شان در یک فضای یک متر در یک متر و نیم، یک چرخ بگذارند و درآمد خیلی بالا، حتی بیشتر از درآمد همسرشان داشته باشند. همه احتیاج به لباس دارند اما خیلی;ها خیاطی دوست ندارند. عیبی ندارد. خیاطی نکنند. می;توانند آرایشگری انجام بدهند. آرایشگری جا و امکانات می;خواهد؟ عیبی ندارد، کار دیگر بکنند. یک کار راحت;تر. تحصیلات که دارند، می;توانند درس تقویتی بدهند.
نمی;توانند درس بدهند و اعصاب ندارند؟ آشپزی یاد بگیرند، آشپزی یاد بدهند. الان کیک و شیرینی و خیلی چیزهای دیگر هست که با آنها خیلی کارها می;شود کرد. نمی;توانند این کار را بکنند؟ اشکالی ندارد. پرستار بچه بشوند. خانمی هست که خودش کارمند است و می;خواهد بچه;اش را در یک جای مطمئن نگه دارد، می;رود سرکارش و بچه;اش را می;گذارد پیش خانمی که خانه;دار است و این بچه هم با بچه;اش بازی می;کند و هم او یک کمک خرج برای زندگیش فراهم می;کند. خیلی کارها می;شود کرد.
من الان دور از جان، دیابت دارم، پوکی استخوان دارم، آسم دارم، کبدم بزرگ شده، چربی و فشار خون دارم و روزی سی و دو عدد قرص می;خورم و اگر سرماخوردگی هم داشته باشم، این قرص هم اضافه می;شود اما هیچ وقت از تلاش نایستادم و همیشه سعی کردم هم کارم را بهتر کنم و هم برای خودم، خانواده;ام و جامعه;ام مفیدتر باشم. سه سال قبل رفتم کلاس رانندگی اما به خاطر دیابتم بینایی;ام کم شد و نتوانستم رانندگی کنم بنابراین رفتم با نوه;هایم اسمم را در کلاس کامپیوتر نوشتم تا روحیه;ام را از دست ندهم. الان هم دارم تصمیم می;گیرم که چه کاری انجام بدهم که بهتر باشد. در آوه گلخانه زده;ام.
همیشه ورد زبان همسرم هستم. او و فرزندانم به من افتخار می;کنند و این باعث خوشحالی و افتخار من است. در اول زندگیم دعا کردم می;گفتم خدا، اگر به من بچه;ای دادی کاری کن که آنها به پدری و مادری که این وضعیت را دارند افتخار کنند. الان بچه;هایم مرا با افتخار به دوستانشان معرفی می;کنند و بابت این موضوع شکر خدا را می;کنم. من سال;ها زحمت کشیده;ام که بچه;هایم وقتی بزرگ شدند به من و پدرشان افتخار کنند. از هر کدام از دخترهایم دو نفر دارم و این چهار نوه هم همین احساس را نسبت به ما دارند.