دفاتر پیشخوان

برای دیدن لیست تمام دفاتر پیشخوان طرف قرار داد این شركت لطفا كلیك نمایید ۳۹۸KB

 

   شهر آدرس تلفن نام نام خانوادگی دریافت قبوض فروش انشعاب پس از قروش قبض المثنی بدهی آخر
۱ ارسنجان ارسنجان بلوار پاسداران ۷۶۲۶۴۷۷ زهره نعمتی * * * * *
۲ ارسنجان ارسنجان خ آثاری جنب مسجد امام حسین ۷۶۲۳۷۹۱ علی عباسی * * * * *
۳ ارسنجان ارسنجان خ طالقانی ۷۶۲۸۷۱۱ غلامرضا نعمت الهی * * * * *
۴ ارسنجان ارسنجان-خیابان ولی عصر ۷۶۲۲۳۸۷ صادق زارع * * * * *
۵ استهبـان استهبان بلوار قائم بعد از منابع طبیعی ۴۲۳۴۱۴۱ ملیحه رادمردی * * * * *
۶ استهبـان خ سلمان سه راه احمدی ۴۲۲۳۰۹۹ محمد صالح جمشیدی ندارد ندارد ندارد * *
۷ استهبـان میدان امام ابتدا خ سلمان ۴۲۲۲۰۸۰ عباس سالكی * * * * *
۸ استهبـان استهبان -خیابان توحید ۴۲۲۳۹۳۵ محمد صالح نژاد * * * * *
۹ اشكنـان اشكنان بلوار امام ابتدا خ طالقانی ۵۷۲۲۵۵۵ علی نجفی زاده * * * * *
۱۰ اشكنـان اشكنان خ امام جنب بانك صادرات ۵۷۲۴۳۷۱ احمد علی یوسفی * * * * *
۱۱ افزر افزر بلوار امام حسین روبرو پاسگاه ۴۴۳۳۱۵۱ مدینه پور حمزه * * * * *
۱۲ اقلیـد اقلید محله باغستان سه راه شبكه روبرو خ شبكه ۴۲۳۱۱۱۸ رقیه صادقی * * * * *
۱۳ اقلیـد خ انقلاب روبرو بانك رفاه ۴۲۲۰۸۸۰ گوهر شریفی * * * * *
۱۴ اقلیـد اقلید میدان شهدا ۴۲۲۴۱۸۱ شهلا استوار كرد شولی * * * * *
۱۵ اقلیـد اقلید ارجمان جنب نانوائی حیدری ۴۲۲۸۱۲۲ خدیجه عظیمی فرد * * * * *
۱۶ اقلیـد اقلید خ طالقانی ۴۲۲۱۳۱۷ خدیجه سادات سجادی * * * * *
۱۷ اقلیـد اقلید بلوار مطهری روبرو فرمانداری ۴۲۲۳۰۳۱ سیدحسن افضلی * * * * *
۱۸ اقلیـد اقلید ابتدا بلوار مطهری ۴۲۳۱۷۷۱ نسرین محمدی * * * * *