سرچهان

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۴۲۳۱۳۰ ۴۴۴۲۳۷۳۰ ۱۲۲
    ۴۴۴۲۳۱۳۰
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رئیس اداره علیرضا جاوید مطلق  
مسئول مشتركين غلامعلي ميرزايي ۰۹۱۷۷۵۳۸۸۰۱ 
مسئول بهره برداري سجاد محمد جاني ۰۹۱۷۸۰۸۹۸۵۴

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : korehie-at-abfa-fars.ir