شهرستان جهرم

شهرستان جهرم

تاريخچه
جهرم يا كهرم به معناي جاي گرم است و از آثار باقي مانده آن مي توان قلعه گبري را نام برد كه به سبك معماري ساساني ساخته شده است.
به استناد نوشته هاي استخري، ابن بلخي و حمدالله مستوفي، جهرم قلعه اي بزرگ، معروف به خورشه و خورشاه داشت كه فاصله آن تا شهر، پنج فرسخ بود. باني اين قلعه، خورشه، عامل خلفاي بني اميه در جهرم بود كه بعدها به همت خواجه نظام الملك (وزير مشهور سلجوقيان) تعمير و مرمت شد.
در امتداد راه جنوبي جهرم در ۴۲ كيلومتري جنوب غربي جويم، دو محل در مجاورت هم به نام هاي حريم و كاريان وجود دارند. كاريان محل آتشكده معروف كاريان است كه مخصوص موبدان بود و يكي از سه آتشكده بزرگ ايران دوره ساساني به شمار مي رفت.
تقسيمات شهرستان جهرم
شهرستان جهرم به چهار بخش و چهار شهر باب انار و جهرم و خاوران و قطب آباد و ۱۲ دهستان و ۳۹۸ آبادي تقسيم شده است.
ويژگيهاي شهرستان جهرم و شهرهاي تابعه

عنوان واحد مقدار
وسعت شهرستان كيلومتر مربع ۵۷۶۸
متوسط ارتفاع شهر از سطح دريا متر -
متوسط درجه حرارت ساليانه  حداقل درجه سانتيگراد -
حداكثر درجه سانتيگراد -
ميانگين بارندگي سال ۸۰ ميليمتر ۱۶۲.۵
ميانگين بارندگي سال ۸۱ ميليمتر ۱۶۴.۵
ميانگين ۳۰ ساله ميليمتر ۳۳۰