كوار

 

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۷۸۲۳۴۲۰ ۳۷۸۲۲۷۶۷ ۱۲۲
۳۷۸۲۲۴۲۰    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره فرهاد رحمانی فر  
مسئول مشتركين    
مسئول بهره برداري    

 

آدرس : ميدان بسيج

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: kavar-at-abfa-fars.ir