كوار

 

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۳۷۸۲۳۴۲۰ ۳۷۸۲۲۷۶۷ ۱۲۲
۳۷۸۲۲۴۲۰    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره فرهاد رحمانی فر  
مسئول مشتركين فرشاد جاويد  
مسئول بهره برداري داود نظري  

 

آدرس : ميدان بسيج

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: kavar-at-abfa-fars.ir