آباده

 

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۴۳۳۳۸۰۵۱ ۴۳۳۳۸۰۵۳ ۱۲۲
۴۳۳۳۸۰۵۲   ۴۳۳۳۲۴۰۰
۴۳۳۳۶۶۱۲    

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره رضا جعفري  ۰۹۱۷۷۵۱۰۴۵۷
مسئول مشتركين سیامک رحماني  
مسئول بهره برداري سعيد آزادي  

 

نشاني : آباده - ميدان امام خميني - خيابان طالقاني شمالي

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : abadeh-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي آباده