ارسنجان

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱

۴۳۵۲۲۱۳۶ ۴۳۵۲۸۴۲۳  
۴۳۵۲۸۴۲۲    
۴۳۵۲۲۰۰۴    
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره ناصر فرجی  
مسئول مشتركين غلامعلي حسن شاهي ۰۹۱۷۱۲۶۱۵۲۳

آدرس : ميدان شهيد مطهري

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : arsenjan-at-abfa-fars.ir