اهل

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۲۷۷۲۳۰۰ ۵۲۷۷۲۴۰۰  
۵۲۷۷۳۱۳۶    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره ماندني شكرالله پور ۰۹۱۷۳۸۲۴۱۸۰

 

آدرس : جنب مسجدالنبي

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: ahel-at-abfa-fars.ir