بوانات

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۴۴۴۰۲۴۰۰ ۴۴۴۰۲۵۵۸  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره حمید اسداللهی ۰۹۱۷۷۰۱۷۹۷۷
مسئول مشتركين اكبر طالبي  
مسئول بهره برداري غلام حسين شبان  

 

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
  پست الكترونيك: bavanat-at-abfa-fars.ir

مشاهده وضع هواي بوانات