جهرم

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۴۴۴۹۳۷۹ ۵۴۴۴۸۹۹۷ ۱۲۲
۵۴۴۴۶۹۰۴    
۵۴۴۴۶۶۹۰    
۵۴۴۴۶۶۹۱    
۵۴۴۴۶۹۰۱  

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره مجتبی یدالهی  
مسئول مشتركين مجتبي مومن زاده  
مسئول بهره برداري رسول ربیعی ۰۹۱۷۱۹۰۲۶۸۴

 

آدرس : بلوار ارشاد

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: jahrom-at-abfa-fars.ir