حاجي‌آباد

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۳۷۲۲۹۱۹ ۵۳۷۲۴۹۰۰  
۵۳۷۲۳۳۲۲    
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
رييس اداره بهنام باقری ۰۹۱۷۱۳۲۹۳۷۴
مسئول مشتركين علي رضا فتحي  
مسئول بهره برداري    

 

آدرس : خيابان وليعصر(عج)

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك: hajiabad-at-abfa-fars.ir