خاوران

كد شهر تلفن اداره نمابر

تلفن اتفاقات

۰۷۱ ۵۴۵۱۲۳۲۳ ۵۴۵۱۲۱۵۱  
     
     
     

  

سمت نام تلفن همراه
سرپرست اداره ناصر کردیانی  
مسئول مشتركين    
مسئول بهره برداري    

 

آدرس : خيابان انقلاب

ساعت كار : از شنبه لغايت چهارشنبه ۷:۱۵ تا ۱۴:۱۵
پنج شنبه ۷:۱۵ تا ۱۳:۱۵
به جز روزهاي تعطيل
پست الكترونيك : khavaran-at-abfa-fars.ir